Να αιτηθούν άδεια σταβλισμού μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 καλούνται οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, αλλιώς, όπως αναφέρει υπουργική απόφαση, χάνουν τις ενισχύσεις για όλα τα έτη εφαρμογής.

Με την προσκόμιση της άδειας εντός της προθεσμίας, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων.Η αντίστοιχη διορία για τους δικαιούχους της δράσης Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών είναι 16 Αυγούστου 2017.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται ότι: Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοση της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στο φορέα υλοποίησης, γίνεται δεκτή η Άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» ή ως τις 16 Αυγούστου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων». Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Η προσκόμιση άδειας που έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης για κανένα έτος εφαρμογής.

Στην τροποποιητική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

 1. Το σημείο 2δ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 9 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 4 της αριθ. 1222/86900/10.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2459) ΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης, ή άδειας προέγκρισης εγκατάστασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νόμο 4056/2012, όπως ισχύει (η οποία στη συνέχεια για λόγους συντομίας καλείται «Άδεια»), για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των δράσεων 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» και 3.5 «Προστασία Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», όπου απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοση της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στο φορέα υλοποίησης, γίνεται δεκτή η Άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» ή ως τις 16 Αυγούστου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων». Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Η προσκόμιση άδειας που έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης για κανένα έτος εφαρμογής.

Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση.».

Έναν χρηστικό οδηγό με τη μορφή 10 ερωτήσεων και απαντήσεων για τις δαπάνες με «πλαστικό» χρήμα που μετράνε για το χτίσιμο του αφορολόγητου έτσι ώστε οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση παρουσιάζει η εφημερίδα το «Εθνος».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα:

1 Ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ;

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες (τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα).

2 Οι αγορές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα στο εξωτερικό «μετράνε» στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου;

Δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης παροχής υπηρεσιών που γίνονται είτε στην Ελλάδα είτε σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου.

3 Πόσες δαπάνες με πλαστικό χρήμα απαιτούνται για την έκπτωση φόρου;

Το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων είναι ανάλογο με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος:

 • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
 • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
 • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω.

Το ανώτατο ποσό αποδείξεων είναι 30.000 ευρώ.

Ετσι, για παράδειγμα, ένας μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει φέτος συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα 1.000 ευρώ για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου.

4 Οσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με πλαστικό χρήμα θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο;

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 12.000 ευρώ, πραγματοποιεί το 2017 πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.300 ευρώ. Στη διαφορά των 800 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 176 ευρώ.

5 Ποιες δαπάνες με πλαστικό χρήμα «χτίζουν» το αφορολόγητο;

Η λίστα με τις e-αποδείξεις για το 2017 περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτού που που τους εξοφλεί, γίνονται δεκτές πληρωμές εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
 • Κοινόχρηστα
 • Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

6 Ποιες δαπάνες εξαιρούνται;

Τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίας, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.

7 Τι ισχύει για τις αμοιβές γιατρών και τα φάρμακα;

Για τα έξοδα αυτά προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% εφόσον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος.

8 Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών αλλά όχι και από τη συλλογή αποδείξεων;

Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω (όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1947).

 • Ατομα με αναπηρία 80% και άνω.
 • Οσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους.

9 Θα πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις;

 • Οχι, δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων. Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως:
 • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement).
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.
 • Αναλυτική εικόνα καρτών.
 • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης.
 • Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS).
 • Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους για 5 χρόνια.

10 Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του. Οταν ένας εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

Στη ζώνη των 400-900 ευρώ κινείται η μεγάλη μάζα των νέων συντάξεων. Η πλειονότητα των αποδοχών για όσους συνταξιοδοτήθηκαν και συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά θα βρίσκεται πάνω από τα 400 αλλά κάτω από τα 900 ευρώ. Εκεί τοποθετούν οι ειδικοί την πλειοψηφία των νέων συνταξιούχων που θα αποχωρήσουν με το σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου.

Οσοι ξεφύγουν από αυτή την… πρέσα και φτάσουν ή ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ θα ανήκουν στα λεγόμενα «ρετιρέ» του νέου συστήματος. Οι υψηλές συντάξεις του νέου τρόπου υπολογισμού χτίζονται γύρω από τον πήχη των 1.000 ευρώ. Για να ξεφύγει κανείς σημαντικά πάνω από το χιλιάρικο θα πρέπει να έχει υψηλές συντάξιμες αποδοχές διαρκείας και πολλά χρόνια ασφάλισης.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού που οδηγεί σε συμπιεσμένες αποδοχές αγγίζει αρχικά 200.000 ασφαλισμένους που εκτιμάται πως θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη 5ετία. Ταυτόχρονα «δείχνει» τις απώλειες που θα υποστούν το 2019 τουλάχιστον 900.000 παλιοί συνταξιούχοι (είχαν υποβάλει αίτηση ή εισέπρατταν ήδη τη σύνταξή τους στις 12/5/2016). Κι αυτό επειδή οι παλιές συντάξεις επανυπολογίζονται και συγκρίνονται με τις αποδοχές του νέου συστήματος ώστε να καταγράψουν «προσωπική διαφορά» η οποία θα «κουρευτεί» το 2019.

Το νέο σύστημα μπαίνει σε άμεση εφαρμογή τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μετά και την οριστικοποίηση της εξίσωσης με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το μόνο που απομένει είναι η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με τις αναλυτικές οδηγίες, η οποία αναμένεται εκτός απροόπτου την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα δώσει την ώθηση ώστε να μπουν οι νέες συντάξεις σε γραμμή παραγωγής (εκκρεμούν περί τις 60.000 αιτήσεις).

Στην μέση ζώνη των 400-900 ευρώ θα βρεθούν, όπως αναφέρουν ειδικοί αναλυτές:

 • δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 35 χρόνια, για παράδειγμα με 25-35 χρόνια ασφάλισης
 • ασφαλισμένοι του πρ. ΙΚΑ -μισθωτοί ιδιωτικού τομέα- οι οποίοι αποχωρούν με λιγότερα από 35 χρόνια και μεσαίες ή χαμηλές αποδοχές
 • ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ) που φεύγουν με λιγότερα από 35 χρόνια, σε μεσαίες ή χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες
  • αγρότες του πρ. ΟΓΑ
 • γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι του πρ. ΕΤΑΑ που αποχωρούν με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.

Τη… μετριότητα του μέσου όρου διαφεύγουν μόνο:

 • δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 35 χρόνια
  • μισθωτοί ιδιωτικού τομέα που αποχωρούν με περισσότερα από 35 και ιδίως 40 χρόνια ασφάλισης, σε υψηλές ασφαλιστικές κλάσεις (υψηλόμισθοι)
  • ελεύθεροι επαγγελματίες που φεύγουν με πάνω από 35 ή 40 χρόνια, σε υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες (υψηλές εισφορές)
  • ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ / Τράπεζες) που είχαν υψηλές συντάξιμες αποδοχές και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Διασώζονται λόγω της προσαύξησης που δίνει ο νόμος Κατρούγκαλου στις επιπλέον του 20% εισφορές.

Από τον μέσο όρο δεν φαίνεται να γλιτώνουν ούτε οι ασφαλισμένοι με βαρέα, καθώς η προσαύξηση των βαρέων δεν φέρνει τόσο μεγάλη διαφορά. Μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήματος είναι όλοι όσοι «κέρδιζαν» κατά κανόνα με το παλιό σύστημα. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έπαιρναν συντάξεις με καθεστώς ΤΕΒΕ (χάνουν τη βασική σύνταξη 220 ευρώ πάνω στην οποία χτιζόταν όλο το υπόλοιπο), τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου, αλλά και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ) που αποχωρούν με πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές συντάξιμες αποδοχές.

Οι 4 κατηγορίες ασφαλισμένων που ευνοούνται 

Οσοι αποχωρήσουν εντός του 2017 θα πάρουν μίνι μπόνους προσωπικής διαφοράς, η οποία δεν έχει σχέση με την προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων. Πρόκειται για 60.000 ασφαλισμένους που αν φύγουν φέτος εντάσσονται στο 2ο σκαλί της σύντομης μεταβατικής περιόδου που προέβλεψε ο νόμος Κατρούγκαλου και δικαιούνται προσωπική διαφορά υπό προϋποθέσεις: Αν η σύνταξη που θα πάρουν με το νέο καθεστώς είναι 20% και πλέον μικρότερη από τη σύνταξη που θα έπαιρναν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, τότε για να εξομαλυνθεί η απώλεια θα λάβουν το 1/3 αυτής της διαφοράς (δηλαδή το 33%) ως «προσωπική διαφορά». Προσοχή, καθώς συγκρίνονται τα καθαρά προ φόρου ποσά (μετά από όλες τις άλλες μνημονιακές περικοπές). Για όσους βγουν το 2018 η εν λόγω προσωπική διαφορά πέφτει από το 33% στο 25% ενώ από 1/1/2019 καταργείται. Η αποχώρηση συμφέρει φέτος για 4 κατηγορίες ασφαλισμένων:

1 Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν συμπληρωμένα τα 35 ή 37 έτη καθώς η σύνταξή τους μαζί με την προσαύξηση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Ειδικά για τους ΤΕ και ΔΕ είναι η καλύτερη επιλογή. Επίσης όσοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά και να φτάσουν να ξεπεράσουν την 35ετία.

2 Μισθωτοί ΙΚΑ που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 35ετία και ήταν υψηλόμισθοι. Γυναίκες στο ΙΚΑ που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα ως μητέρες ανηλίκων (5.500 ημ. ασφ. και ανηλικότητα) και ήταν υψηλόμισθες.

3 Ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που θεμελιώνουν δικαίωμα με 35ετία και υψηλές αποδοχές. Γυναίκες στα Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα ως μητέρες ανηλίκων τέκνων (25 χρ. ασφ. και ανηλικότητα).

4 Εμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 35ετία και ήταν ασφαλισμένοι σε υψηλές κατηγορίες.

O Συνήγορος του Πολίτη χαρακτηρίζει παράνομες και αυθαίρετες τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που επιβάλλονται λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Μάλιστα με έγγραφο που απέστειλε προς το υπουργείο Εργασίας και έχει ημερομηνία 28 Μαρτίου, ζητά την αναδρομική επιστροφή χρημάτων προς τους συνταξιούχους.

Το έγγραφο που έφερε στη δημοσιότητα ο Ελεύθερος Τύπος, αναφέρει ότι οι μειώσεις των νόμων 4093/2012 επί του αθροίσματος των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ και του 3986/2011 στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ επιβάλλονται με λάθος τρόπο και σε ανύπαρκτα ποσά, τονίζοντας ότι τα ποσά που έχουν «κρατηθεί παρανόμως» λόγω εσφαλμένων υπολογισμών θα πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά στους συνταξιούχους, όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος.

Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι μειώσεις που επιβάλλονται βάσει του νόμου του 2011 σε επικουρικές συντάξεις που έχουν επανυπολογιστεί είναι διπλάσιες και τριπλάσιες σε σχέση με αυτές πριν τον επανυπολογισμό. Συγκεκριμένα στο έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται στις περιπτώσεις δύο συνταξιούχων:

– ο ένας είχε επικουρική 376,18 ευρώ και με την περικοπή του νόμου του 2011 ήταν 15,05 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό, όμως, και ενώ η επικουρική έμεινε σταθερή η μείωση σχεδόν τετραπλασιάστηκε στα 57,52 ευρώ

– ο δεύτερος εισέπραττε 648,66 ευρώ με τη μείωση αρχικά να είναι 58,38 ευρώ, ποσό που διπλασιάστηκε μετά τον επανυπολογισμό στα 109,36 ευρώ.

Σχετικά με το άρθρο σας για την κοινοβουλευτική παρουσία του βουλευτή κ. Κωστοπαναγιώτου, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο   να αναφέρετε και τις κοινοβουλευτικές «επιδόσεις» των προηγούμενων βουλευτών Φωκίδας.

Σ΄ότι αφορά τον υποφαινόμενο, σε όλες τις κοινοβουλευτικές περιόδους, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Βουλής στα οποία ευχερώς μπορείτε ν΄ ανατρέξετε, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων σε κοινοβουλευτική δράση. Κατά την περίοδο 2007-2008 μάλιστα ήταν  μεταξύ των 10 πρώτων  σε ομιλίες στην ολομέλεια και σε επιτροπές, ερωτήσεις και αναφορές. Επιπλέον τιμήθηκε ως ο βουλευτής με την καλύτερη παρουσία στην επιτροπή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης το έτος 2007.- Όσο για το περιεχόμενο των ομιλιών, ερωτήσεων, παρεμβάσεων κ.λ.π οι πλείστες αφορούσαν την Φωκίδα ή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, όπως επίσης μπορείτε να επιβεβαιώσετε από το Αρχείο σας, καθώς από τη δημοσίευση του  πρώτου φύλλου της έγκριτης εφημερίδας σας μέχρι τις εκλογές του 2009, έχω αποστείλει διακόσια περίπου δελτία τύπου για την κοινοβουλευτική και πολιτική μου δράση.

Αυτά, επειδή πιστεύω ότι για την πληρότητα της ενημέρωσής τους, οι αναγνώστες σας πρέπει όχι μόνο να μπορούν να κρίνουν, αλλά και να συγκρίνουν.

Και μια τελευταία παρατήρηση στο ελαφρώς απαξιωτικό σχόλιο του άρθρου του κ. Φώτη Μπελέρη, «Στο ναδίρ…» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:  «…δεν θέλουμε κάποιον να μας γιατρέψει προσωπικά, αλλά για να γιατρέψει τις πληγές της κοινωνίας. Δεν θέλουμε κάποιον να αγορεύσει στο δικαστήριο της Άμφισσας, αλλά να αγορεύσει στη Βουλή».

Ο ιατρός βουλευτής στο ιατρείο του ή στο Νοσοκομείο της Άμφισσας, μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς του και το ίδιο καλά ν΄ αγωνίζεται για την ίαση των κοινωνικών πληγών στις Επιτροπές της Βουλής. Ο δικηγόρος βουλευτής μπορεί ν΄ αγορεύει στα δικαστήρια της Άμφισσας, μαχόμενος για τα δίκαια των εντολέων του και να αγορεύει επίσης στο Βήμα του Κοινοβουλίου υπέρ των συμφερόντων και δικαιωμάτων των πολιτών. Αρκεί να ασκεί ευσυνείδητα το καθήκον που αναλαμβάνει, να διαθέτει επαρκή παιδεία, αξιακή συγκρότηση και βέβαια να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

Με εκτίμηση

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΓΑΣ

17021824_1869379253351890_3187673916044277939_n

%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%cf%84-%ce%bf-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%83-28-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

16426097_933928853409655_9104722482892964794_n

Προκλητική η Επιχειρηματολογία του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων, κ. Σπίρτζη, που αντιτίθεται στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για παροχή αντισταθμιστικών ωφελειών από τη λίμνη του Μόρνου.

*Πιστά στις αντιφάσεις και στις παλινωδίες τα στελέχη του Σύριζα, αφού, την ίδια ώρα, άλλα λέει ο Βουλευτής Σύριζα Φωκίδας, που υπόσχεται με Δελτίο Τύπου τη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών, και άλλα λέει ο Υπουργός Υποδομών, Χρ. Σπίρτζης.
* Ο Υπουργός Υποδομών & Δικτύων του Σύριζα, κ. Σπίρτζης απαντά σε σχετική με το θέμα Ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ, Θεόδωρου Φορτσάκη, αγνοώντας τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων της Φωκίδας, (Δωρίδας και Δελφών), ενώ, αντίθετα υιοθετεί τα επιχειρήματα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

* Προκλητική για τους Φωκιδείς η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που ούτε λίγο, ούτε πολύ, αρνείται οποιοδήποτε δικαίωμα αντισταθμιστικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία, αφού, σύμφωνα με αυτή, οι δύο Δήμοι της Φωκίδας έχουν ευεργετηθεί και αναβαθμιστεί από την κατασκευή της τεχνητής Λίμνης του Μόρνου.

*Παρατίθεται περιληπτικά η εν λόγω «επιχειρηματολογία» που τίθεται από τον κ. Σπίρτζη και την ΕΥΔΑΠ απέναντι στο αίτημα της Φωκίδας για τα αντισταθμιστικά οφέλη, από την οποία, συνάγεται ότι όχι μόνο δεν δικαιούμαστε να απαιτούμε αλλά, μάλλον, χρωστάμε κιόλας (!!!):

«…..δεν προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεδομένης της καλής και σταθερής κατάστασης των οικοσυστημάτων κατάντι του φράγματος.

Αντίθετα, η κατασκευή της τεχνητής λίμνης, μιας λίμνης εξαιρετικής ομορφιάς, έχει συμβάλλει στο να τοποθετηθεί η περιοχή στον τουριστικό χάρτη.

Η εικόνα της λίμνης δεσπόζει στις παρουσιάσεις του Δήμου Δωρίδας και σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς.
Γύρω από τη λίμνη υπάρχει οδός που ευνοεί ιδιαίτερα την τουριστική αξιοποίηση με έμφαση στη φύση και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.

Με την κατασκευή του ταμιευτήρα βελτιώθηκε σημαντικά το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Μετά την κατασκευή του φράγματος υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία των κατάντι περιοχών που επιτρέπει χρήσεις πλησιέστερα στην κοίτη.

Το υδάτινο σώμα λόγω της θερμοχωρητικότητάς του περιορίζει τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα.

Με την κατασκευή των έργων της σήραγγας που διαπερνά τον ορεινό όγκο της Γκιώνας και του υδραγωγείου Μόρνου – Αθηνών κατέστη δυνατή η υδροδότηση των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Δελφών, (Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών, Δεσφίνας, κ.αλ.). »

12028789_678401428962400_1477075809858918732_o

ΔΗΜ.Τ.Ο.ΔΩΡΙΔΟΣ (3)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδας Νέας Δημοκρατίας, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη, για το τραγικό περιστατικό της καταστροφικής πυρκαγιάς στο ιστορικό μοναστήρι της Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνάκοβας, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2017.

Καλεί, άμεσα, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας, να συνδράμουν τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουν τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης των ζημιών.

Παράλληλα, δηλώνει αλληλέγγυα στην προσπάθεια των μοναχών και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας, για την αποκατάσταση των ζημιών και την αναστήλωση της Ιεράς Μονής.

Οφείλουμε και πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι, στη προσπάθεια αυτή.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να βοηθήσουν ώστε να γίνει εφικτή η επαναφορά της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας στη προ της πυρκαγιάς κατάσταση.

Για το σκοπό αυτό έχει ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό λογαριασμού: GR7101104260000042654500125.

Προσφέροντας ο καθένας μας λίγα, αλλά όλοι μαζί οι Δωριείς,  να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαρνάκοβας.

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΩΡΙΔΑΣ

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

« Newer Posts - Older Posts »

Kατηγορίες