Ασπασία Π. Μανδρέκα

τ. Βουλευτής Φωκίδας

Εθν. Αντιστάσεως 20, Άμφισσα

Προς:

 1. τον Υπουργό Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου,
 2. τον κ. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
 3. τον κ. Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Φωκίδας.

 

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η      Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Θέμα:Αποδοχή Αιτημάτων των Γενικών Λυκείων Ευπαλίου, Γαλαξειδίου και Δεσφίνας Φωκίδας για Κατά Παρέκκλιση λειτουργία Τμημάτων Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής.

Με αφορμή τη μεγάλη αναταραχή και δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί, τόσο στη Μαθητική Κοινότητα, όσο και την ευρύτερη Τοπική Κοινωνία της Φωκίδας, η οποία, μάλιστα, σήμερα, εκδηλώθηκε και με στάση εργασίας των Σχολικών Μονάδων του Νομού και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Άμφισσα, που διοργανώθηκε από την ΕΛΜΕ Φωκίδας, αναφέρω τα εξής:

1)Με την υπογραφείσα την 1η-7-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, 108279/Δ2/1-7-2016, (ΦΕΚ Β’ 2182/2016), ορίσθηκαν οι «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού και Μαθημάτων Επιλογής στο Γενικό Λύκειο», σύμφωνα με τις οποίες:

Α. όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα Τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία Τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

α) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών από Α’ -Γ’ τουλάχιστον έντεκα, (11), μαθητές,

β) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών Δ’-Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία Τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ, (8), μαθητές/τριες,

γ) Στις σχολικές Μονάδες των κατηγοριών Η’-ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία Τμημάτων με τουλάχιστον έξι, (6), μαθητές/τριες ……. Κ.λ.π.

2)Με την υπ’ αριθμ. 167785/Δ2/6-10-2017 Υπουργική Απόφαση του σημερινού Υπουργού Παιδείας, κ. Κων. Γραβρόγλου, «Εγκρίθηκε κατά Παρέκκλιση η Λειτουργία Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού» σε κάποια από τα Γενικά Λύκεια της Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Όμως, με την απόφαση αυτή δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των Μαθητικών Κοινοτήτων των ΓΕΛ του Ευπαλίου, του Γαλαξειδίου και της Δεσφίνας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3)Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131457/Δ2/9-8-2016, (ΦΕΚ Β’ 2626/2016), Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που συμπλήρωσε την αρχική, υπ’ αριθμ. 108279/Δ2/1-7-2016, (ΦΕΚ Β’ 2182/2016), Απόφαση, ορίζεται ότι: «Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητώνστο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή,μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Τμήματος ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ’ Τάξη Ημερήσιου και τη Δ’ Τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη Εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιαςΕκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά Ειδικότητες Εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων».

4)Επειδή, στην  περίπτωση των ΓΕΛ Ευπαλίου, Γαλαξειδίου και Δεσφίνας πληρούνται απολύτως οι ανωτέρω προϋποθέσεις που τίθενται από την υπ’ αριθμ. 131457/Δ2/9-8-2016, (ΦΕΚ Β’ 2626/2016), Υπουργική Απόφαση,για την Κατά Παρέκκλιση Λειτουργία,

Παρακαλούμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας να υποβάλλει πλήρως Αιτιολογημένη Εισήγηση, με σκοπό να γίνουν δεκτά τα Αιτήματα των ΓΕΛ Ευπαλίου, Γαλαξειδίου και Δεσφίνας,  προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, αφού αποδεχθεί την Εισήγηση αυτή με σχετική Απόφαση του, να την αποστείλει προς έγκριση στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας.

Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αυτονόητο, ότι θα δημιουργηθούν ανέλεγκτοι κίνδυνοι αλλά και τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι θα αναγκαστούν, και αφού ήδη έχει αρχίσει, εδώ και 2 μήνες, η σχολική χρονιά, να μετακινούνται σε άλλα Λύκεια που απέχουν μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που θα επιφέρει σε αυτούς περαιτέρω κόπο, άγχος και έξοδα αλλά θα απαιτήσει και περισσότερο χρόνο από το ήδη βεβαρυμμένο ημερήσιο πρόγραμμά τους.  Να ληφθεί, δε, υπόψη, ότι τα συγκεκριμένα Λύκεια είναι περιφερειακά και,εκ των πραγματικών συνθηκών, λειτουργούν συνολικά με ολιγάριθμους μαθητές, οι περιοχές, δε, της Φωκίδας που βρίσκονται τα συγκεκριμένα σχολεία, είναι ορεινές και ημιορεινές και με κακό οδικό δίκτυο που επιβαρύνεται και με χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τέλος, να ληφθεί υπόψη, ότι στα Λύκεια αυτά υπηρετούν ήδη Εκπαιδευτικοί με σχετικές Ειδικότητες που μπορούν και επιθυμούν να καλύψουν το πρόγραμμα των μαθημάτων με τα αιτούμενα γνωστικά αντικείμενα.

Θεωρώντας ότι θα στέρξετε στα συγκεκριμένα αιτήματα με θετικό τρόπο, δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου και αφού τα αιτήματα αυτά είναι εύλογα, δίκαια και προς το συμφέρον των μαθητών, σάς Ζητούμε, για ακόμη μία φορά, να τα Αποδεχθείτε, και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες.

Άμφισσα 23 Οκτωβρίου 2017,

Με τιμή,

Ασπασία Μανδρέκα, Βουλευτής Φωκίδας 2012-2014.

Advertisements

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 164) και την αριθ. 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)»,θα πρέπει να εκπονηθούν Διαχειριστικά Σχεδία Βόσκησης (ΔΣΒ)
Με τα ΔΣΒ σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διαχείρισης, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, καθώς και η μη ορθολογική βοσκοφόρτωση, είτε με την υποβόσκηση εκτάσεων είτε με την υπερβόσκηση άλλων. Συχνά παρατηρούνται τεχνηέντως ελλείψεις βοσκήσιμων γαιών παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται έστω και εποχιακά για βοσκή χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε κατανομή.
Μέσω της διαδικασίας μακροχρόνιας παραχώρησης των βοσκήσιμων γαιών και διαχωρισμού αυτών σε λιβαδικές μονάδες σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, θα γίνεται ορθολογική χρήση όλων των εν δυνάμει εκτάσεων που είναι δυνατόν να βοσκηθούν ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, προς όφελος των κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση της οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας του τοπίου.

Τέλος, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4351/2015 «Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής» και όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 3 της παραπάνω απόφασης «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

Για τους παραπάνω λόγους όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου της ως άνω απόφασης (π.χ. ιδιώτες κάτοχοι βοσκήσιμων γαιών, Δήμοι της χώρας), θα πρέπει να απευθυνθούν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερ. Ενοτήτων προκειμένου το αργότερο μέχρι 07.10.2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά στην περίπτωση που οι εκτάσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΑΠ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Κωνσταντινος Αποστολόπουλος

Τα παιδιά που έμαθαν σε ποια σχολή μπήκαν την περασμένη Πέμπτη γεννήθηκαν στο γύρισμα του 21ου αιώνα. Θα αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο το 2021. Τα παιδιά της πρώτης Δημοτικού που θα ακούσουν το πρώτο σχολικό κουδούνι σε λίγες μέρες, θα τελειώσουν το Λύκειο το 2029 και θα αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο το 2033.

Πώς θα είναι η Ελλάδα τότε; Mια ευημερούσα χώρα με προκοπή, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, μια χώρα που θα έχει βρει τη θέση της σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα; Ή μια Ελλάδα σε μόνιμη κρίση με οικονομία καχεκτική, θεσμούς αδύναμους, μια χώρα στην οποία θα κυριαρχεί ο φόβος, η ανασφάλεια, η ντροπή και η απογοήτευση.
O δημόσιος  διάλογος εκτρέπεται συχνά σε πολωτικές αντιπαραθέσεις και μάχες χαρακωμάτων. Το Διαδίκτυο, απόλυτο εργαλείο ελεύθερης έκφρασης, αλλά και ανωνυμίας υποδαυλίζει τέτοιες σκιαμαχίες. Σε μια κοινωνία κουρασμένη και ταλαιπωρημένη, είναι βολικό κάποιοι να κυκλοφορούν με λυμένο το ζωνάρι, ψάχνοντας τον επόμενο καυγά. Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το συνέδριο στην Εσθονία και την εξίσωση κομμουνισμού και ναζισμού αποτελεί μια τέτοια περίπτωση.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο χειρισμός της κυβέρνησης απομόνωσε και εξέθεσε για άλλη μια φορά την Ελλάδα. Είναι επίσης σαφές πως μια Κυβέρνηση πνιγμένη στο προβλήματα που η ίδια προκαλεί και διαρκώς αναπαράγει, αγωνίζεται να μεταφέρει τη συζήτηση σε αλλά πεδία. Το βασικό της μέλημα είναι να συσπειρώσει το ήδη συρρικνωμένο ακροατήριό της.

Δεν είμαστε όμως εδώ για να λύσουμε τις διαφορές μας για την Ιστορία. Ας αφήσουμε αυτό το έργο στους ιστορικούς και τους πολιτικούς επιστήμονες. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει υψηλότερη αξία από την ελευθερία. Για αυτό κάθε μορφή Ολοκληρωτισμού που περιορίζει ελευθερίες και ασκεί μαζική βία είναι αποκρουστική.
Έχω την τιμή και την ευθύνη να ηγούμαι μιας μεγάλης παράταξης που έκανε πράξη την εθνική συμφιλίωση κι άφησε πίσω το οδυνηρό παρελθόν. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συγκυβέρνησε με την Αριστερά όταν οι περιστάσεις το επέβαλαν. Ο Παύλος Μπακογιάννης πλήρωσε με τη ζωή του το πάθος του να χτίζει γέφυρες εκεί που άλλοι ύψωναν τείχη. Το να αμφισβητούν κάποιοι τη σπουδαία δημοκρατική παρακαταθήκη της Νέα Δημοκρατίας είναι πολιτικά ανιστόρητο. Να το επιχειρούν, μιλώντας για δήθεν ακροδεξιές παρεκκλίσεις, αυτοί που συγκυβερνούν με τον Πάνο Καμμένο είναι απλά γελοίο.

Είναι αλήθεια ότι η παραδοσιακή διαχωριστική γραμμή μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς έχει ξεθωριάσει. Σίγουρα αυτές οι ταμπέλες λένε πολύ λίγα στη νέα γενιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Κόμματα αποποιούνται τον ιδεολογικό τους πυρήνα. Απλά προσαρμόζονται σε μια εποχή που εξελίσσεται ραγδαία και σε μία χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις προκειμένου να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη κοίτη του φιλελεύθερου πραγματισμού.  Υπερασπίζεται τις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Πιστεύει ότι ο σεβασμός στους νόμους και στους θεσμούς είναι αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει το Κράτος δικαίου, απαραίτητο εχέγγυο για να προστατευθούν πρωτίστως και κυρίως οι πιο αδύναμοι. Στηρίζει την ιδιωτική οικονομία ως κινητήριο μηχανισμό παραγωγής πλούτου. Επιζητεί ένα Κράτος λιτό και λειτουργικό που θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σεβόμενο τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Βλέπει στην τεχνολογική επανάσταση μια τεράστια ευκαιρία για να αλλάξει προς το καλύτερο η οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Η Νέα Δημοκρατία ενώνει και δεν διχάζει. Σέβεται τη διαφορετικότητα και τιμά την διαφορετική άποψη. Αποκρούει το φανατισμό, αντιμάχεται τη μισαλλοδοξία, δεν ενδίδει στο διχασμό.  Αποτελεί και θα αποτελεί την πολιτική στέγη πολιτών με διαφορετική ιδεολογική αφετηρία από τη δικής της.

Ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι σκληρός από τη φύση του. Δεν χρειάζεται να γίνεται με τη ρητορική ενός ακραίου διχασμού, για να μην πω με εμφυλιοπολεμικούς όρους. Αυτή την άγονη και ανεύθυνη επιλογή την αφήνω σε όσους δεν πιστεύουν στη δύναμη των επιχειρημάτων τους. Σε αυτούς που θέλουν να κρύψουν τις αποτυχίες τους πίσω από ένα προπέτασμα διαρκούς έντασης και ψεύτικης πόλωσης. Σε αυτούς που δεν έχουν έναν εσωτερικό κώδικα αξιών που να τους καθοδηγεί με συνέπεια όταν θα πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις.

Η χώρα ζητά επανεκκίνηση. Πίσω από την σκοτεινή κουρτίνα της πιο βαθιάς κρίσης, πολλοί, πάρα πολλοί συμπολίτες μας αγωνίζονται, δημιουργούν. Έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν τις δικές τους προσωπικές υπερβάσεις. Ήρθε η ώρα κι εμείς οι πολιτικοί να κάνουμε τις δικές μας. Να απαντήσουμε με σαφήνεια στα πραγματικά και άμεσα ερωτήματα των πολιτών. Πως θα έρθουν οι νέες δουλειές; Πως θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση; Πως δεν θα τρέχω από υπηρεσία σε υπηρεσία για κάνω τη δουλειά μου; Πως θα αποκτήσει το πτυχίο μου αξία; Πως πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και θα ξέρω ότι θα με φροντίσουν; Πως θα νιώσω ασφαλής στη γειτονιά μου;

Εκτός από αυτά τα θέματα που επείγουν, υπάρχουν και κρίσιμα μακροπρόθεσμα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Πώς θα παίξουμε το ρόλο που μας αξίζει σε μια Ευρώπη που αλλάζει; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; Και βέβαια τί μέλλον έχει η Ελλάδα όταν αντιμετωπίζει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας;

Για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Και ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνουμε φαίνεται ποιος έχει προοδευτικές θέσεις και κοιτάζει μπροστά χωρίς προκαταλήψεις και ποιος όχι.  Εμείς σε αυτά τα ερωτήματα – και σε πολλά άλλα – απαντούμε με θέσεις και όχι με κραυγές. Με ουσία και όχι με τεχνάσματα.

Παραμένω αθεράπευτα αισιόδοξος για τις προοπτικές της πατρίδας μας. Πιστεύω στους Έλληνες και στις δυνατότητές μας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το βήμα και να γράψουμε εμείς τη δική μας ιστορία. Είναι σίγουρα πολύ πιο δημιουργικό από το να συζητάμε για τις ιστορίες άλλων.

Πολλά και Θερμά Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Φωκίδας, που πέτυχαν την Εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να ξέρουν ότι τώρα πια, ως «Ακαδημαϊκοί Πολίτες», ανοίγεται μπροστά τους ένας νέος κόσμος γνώσεων, αντιλήψεων και οριζόντων, απ’ τον οποίο θα πρέπει να αδράξουν κάθε ευκαιρία και να ζήσουν σε όλο του το μέγεθος!

Σε εκείνα από τα παιδιά, που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Τμήμα, θέλω, επίσης, να δώσω Συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια και τον αγώνα τους. Θα ήθελα, δε, να τούς επισημάνω ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αντίθετα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ενήλικη ζωή τους μόλις αρχίζει και είναι γεμάτη προκλήσεις. Σ’ αυτά τα παιδιά που, είτε επιμείνουν στον αρχικό τους στόχο, είτε επιλέξουν κάτι διαφορετικό από τις άπειρες δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη πραγματικότητα, εύχομαι να συνεχίσουν να αγωνίζονται με δύναμη και αισιοδοξία για εκείνο που επιθυμούν και ονειρεύονται.

Εξάλλου, πολλά Συγχαρητήρια και Έπαινος αξίζει σε όλους τους Εκπαιδευτικούς του Νομού μας και τους Γονείς των μαθητών, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί και συνοδοιπόροι στην μακρόχρονη και κοπιώδη προσπάθειά τους.

Τέλος, σε όλους μαζί, Εύχομαι Υγεία, Δύναμη και Καλή Συνέχεια!

Ασπασία Π. Μανδρέκα

Βουλευτής Φωκίδας 2012-2014, Δικηγόρος.

Αναρτήθηκε από: avradoridas | 27/07/2017

Γιάννης Μπούγας: Τελικά ποιον κοροϊδεύουν ;

Σε πρόσφατη παρέμβασή μου είχα επισημάνει ότι η κατατεθείσα  τροπολογία για παροχή αντισταθμιστικών από τους βουλευτές της ΔΗ.ΣΥ Β. Κεγκέρογλου και Δ. Κωνσταντόπουλο, η οποία ήταν σε κάθε περίπτωση νομοτεχνικά ατελής και ουσιαστικά ατελέσφορη, αποτελούσε μια ακόμα πράξη εμπαιγμού του λαού της Φωκίδας. Η συζήτηση στη Βουλή δυστυχώς με επιβεβαίωσε. Η τροπολογία δεν συζητήθηκε καν στην Ολομέλεια επειδή οι βουλευτές που την κατέθεσαν την απαξίωσαν πλήρως, καθώς δεν ζήτησαν το λόγο να την αναπτύξουν και την υποστηρίξουν, δεν σχολιάστηκε από οποιονδήποτε άλλο αγορητή, ενώ για μια ακόμη φορά απών ήταν ο βουλευτής Φωκίδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο Υπουργός αποδέχθηκε 6 βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τους βουλευτές, που τις πρότειναν.

Το μείζον για τη Φωκίδα ζήτημα των αντισταθμιστικών πρέπει να επανατεθεί με σοβαρότητα και συνέπεια σε στέρεα πολιτική και νομική βάση και να παύσει ν΄ αποτελεί αντικείμενο προπαγάνδας και λαϊκισμού.

Υ.Γ

Τα αρχεία του σ.ν. βρίσκονται στη θέση:

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=39ff9995-98f0-49ba-a57e-a7ae016addd5

 

Δημοσιεύουμε εδώ την σχετική παρέμβαση του Γιάννη Μπούγα στην ημερήσια εφημερίδα Η Ώρα της Φωκίδας:

«Διαβάζοντας στην Εφημερίδα σας το ζήτημα των αντισταθμιστικών εκτιμώ ότι με τον τρόπο που οι εμπλεκόμενοι το χειρίζονται, όχι μόνο δεν προωθούν το σκοπό, αλλά τουναντίον τον υπονομεύουν.- Η πρόταση ρύθμισης  με τροπολογία βουλευτών κόμματος της αντιπολίτευσης, δεν έχει καμία απολύτως προοπτική επιτυχίας, γεγονός που ασφαλώς γνωρίζουν, τόσο εκείνοι που την πρότειναν, όσο και αυτοί που την κατέθεσαν, πλην όμως αμφότερες οι πλευρές ματαίως επιμένουν καθεμιά για τους δικούς της μικροπολιτικούς λόγους. Εάν υπήρχε βούληση εκ μέρους της Κυβέρνησης να δεχθεί την προτεινόμενη ρύθμιση, την τροπολογία θα την είχε υποβάλει ο κ. Κωστοπαναγιώτου ή άλλοι βουλευτές, που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Με επανειλημμένες παρεμβάσεις μου έχω τονίσει ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται ν΄ ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα των αντισταθμιστικών. Απλώς επαναλαμβάνει απατηλές υποσχέσεις της, που ουδείς πλέον πιστεύει.

Περαιτέρω, πέραν των νομοτεχνικών ατελειών και  της επισήμανσης ότι η αιτιολογική έκθεση δεν αντιστοιχεί στο κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης, τόσο ο κ. Κουρουμπλής που είχε συμπεριλάβει την διάταξη σε νομοσχέδιο που ουδέποτε κατατέθηκε στη Βουλή, όσο και εκείνοι που παρέλαβαν από αυτόν την σκυτάλη του εμπαιγμού, γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι η Βουλή δεν μπορεί να επιβάλει στην ΕΥΔΑΠ με το σημερινό της νομικό καθεστώς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού υπέρ τρίτων, ούτε βέβαια μπορεί να επιβάλει «τίμημα» όπως αστόχως αναγράφεται στην τροπολογία, υπέρ των δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι Ταμιευτήρες, εννοώντας με βάση όσα αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση καταβολή κατ΄ αποκοπήν ετησίας αποζημιώσεως για τα προβλήματα, που η κατασκευή των έργων προκάλεσε στην περιοχή.

Όσοι σήμερα ασχολούνται με το καθολικό αίτημα του φωκικού λαού για διεκδίκηση αντισταθμιστικών, εάν δεν μπορούν να το προωθήσουν με σοβαρότητα και αποτελεσματικά, τουλάχιστον ας μην το ευτελίζουν.».

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΓΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δρ.Ν. LLM

Συνεχίζονται τα προβλήματα με την ύδρευση στο Μαλανδρίνο.

Παρ’ όλες τις έγγραφες, καθώς και τηλεφωνικές οχλήσεις, του Προέδρου της Τοπική Κοινότητας Μαλανδρίνου κ. Θεοχάρη Μανιτάρα, τόσο προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, όσο και προς τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο, οι απαιτούμενες επισκευές στα δύο αντλιοστάσια και στη γεώτρηση στη θέση «Παναγιά» δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται η αγανάκτηση και οι αντιδράσεις των κατοίκων του χωριού, καθότι εκτός της μη παροχής ικανοποιητικής ποσότητας νερού ύδρευσης, η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τη δημόσια υγεία.

Για το θέμα προγραμματίζεται γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι του χωριού και να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν.

Με απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο Μαλανδρίνου, καυτηριάζει την ανοχή και την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση του χωριού και δίνει διορία πέντε ημερών στο Δήμαρχο Δωρίδας και σε κάθε αρμόδιο, να μεριμνήσει για την επίλυση των προβλημάτων της ύδρευσης του χωρίου, διαφορετικά επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Εκτός των άλλων το Τοπικό Συμβούλιο Μαλανδρίνου ζητά να του χορηγηθούν αντίγραφα των αναλύσεων νερού της Τοπικής Κοινότητας.

Αλλά για ποιες αναλύσεις νερού μιλάμε ;;;

Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα ο έλεγχος της ποιότητας νερού ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος ;

Για να υπάρξουν συνολικά αποτελέσματα αναλύσεων του νερού ύδρευσης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος του νερού στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δωρίδος, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και προβληματισμό μεταξύ των πολιτών της Δωρίδας, ιδιαίτερα μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε χωρίο της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων.

Σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης του κ. Δημάρχου υπεύθυνος για την εποπτεία θεμάτων ύδρευσης παραδέχτηκε, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Άραγε τι περιμένουν ο κ. Δήμαρχος και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Δωρίδος, να περάσει το καλοκαίρι και κατόπιν να ολοκληρώσουν τους επιβεβλημένους ελέγχους της ποιότητας του νερού ύδρευσης ;

Οι πολίτες της Δωρίδας απαιτούν άμεσε και συγκεκριμένες απαντήσεις:

 • Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δειγματοληψίες του νερού ύδρευσης ;
 • Πότε θα ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες του νερού στις Τοπικές Κοινότητες της Δωρίδας ;
 • Πότε θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων, ανά Τοπική Κοινότητα ;

Κύριε Δήμαρχε, η Πρόληψη είναι καλλίτερη από τη Θεραπεία.

 

Για την ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μαλανδρίνου, καθώς  και σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μαλανδρίνου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                             Μαλανδρίνο 13-07-2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ                      Αριθ. Πρωτ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

               

                                      ΠΡΟΣ:  1) Δήμαρχο Δωρίδας κ. Γεώργιο Καπεντζώνη

2) Αντιδήμαρχο Δημοτικής Eνότητας Λιδωρικίου κ.

Δημήτριο Παπακωνσταντίνου

3) Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κων/νο Υφαντή

(Υπεύθυνο για την εποπτεία & συντονισμό δράσεων σε

θέματα ύδρευσης στο Δήμο Δωρίδος)

ΚΟΙΝ: Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου «Ο ΦΥΣΚΟΣ»

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

Αξιότιμοι Κύριοι.

Ύστερα από τις συχνές διακοπές υδροδότησης στην Τοπική μας Κοινότητα το τελευταίο διάστημα, και αφού παρά τις όποιες παρεμβάσεις του Δήμου μέχρι σήμερα αυτές συνεχίζονται ακόμα και καθημερινά, σας γνωρίζω τα παρακάτω προβλήματα που καταγράφονται σήμερα και για τα οποία ο Δήμος δεν έχει φροντίσει να επιλύσει παρά τις σχετικές μου ενημερώσεις.

 1. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Όπως γνωρίζετε στην κοινότητά μας ήταν εγκατεστημένα και λειτουργούσαν δύο ταχυδιυλιστήρια (το παλαιό της τέως Κοινότητας Μαλανδρίνου και το νέο που τοποθετήθηκε μετά την λειτουργία των Φυλακών Μαλανδρίνου). Και στα δύο ταχυδιυλιστήρια από την κατασκευή τους γινόταν ανελλιπώς, πριν από κάθε καλοκαιρινή περίοδο, το ετήσιο SERVICE και ο έλεγχος καλής λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία με ευθύνη και σχετική δαπάνη του Δήμου. Σας είναι γνωστό ότι δυστυχώς η κατασκευάστρια εταιρεία έχει πλέον των δύο ετών να επισκεφθεί την τοπική μας κοινότητα για το απαιτούμενο ετήσιο  SERVICE και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων μας.

Επίσης με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ύστερα από παρεμβάσεις εντεταλμένων τεχνικών του Δήμου Δωρίδας έχουν αφαιρεθεί ειδικά εξαρτήματα (αντλίες χλωρίωσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες) από το παλιό ταχυδιυληστήριο προκειμένου να τοποθετηθούν στο νέο για την αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε με αποτέλεσμα το παλιό μας διυλυστήριο ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας, σήμερα να αδυνατούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάθε ανάγκη παράλληλης λειτουργίας ή περίπτωση βλάβης του νέου διυλυστηρίου.

 1. ΔΙΚΤΥΑ

Είναι γνωστό στους αρμοδίους του Δήμου ύστερα από παραστάσεις μου αλλά και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες για σοβαρές διαρροές που παρουσιάζονται στα δίκτυα υδροδότησής μας, δυστυχώς χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει καμία παρέμβαση από υδραυλικό του Δήμου ή εξωτερικό συνεργάτη για την αποκατάστασή τους.

Συγκεκριμένα:

Α) Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από την λίμνη του μόρνου σε φρεάτιο που βρίσκεται μεταξύ της θέσης ¨Πύρνος¨ και του οικισμού Λεύκας υφίσταται από την χειμερινή ακόμη περίοδο μεγάλη διαρροή. Αποτέλεσμα αυτής είναι πλέον τόσο η μη επάρκεια αδιύλιστου νερού όσο και η κατασπατάληση ανταποδοτικών εσόδων της Τοπικής μας Κοινότητας με την γιγάντωση των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος για την συνεχή λειτουργία των αντλιών που είναι τοποθετημένες στην λίμνη του Μόρνου.

Β)  Σε φρεάτιο εφαπτόμενο με το αντλιοστάσιο στην θέση «ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ» είναι σπασμένος ο κεντρικός αγωγός που υδροδοτεί τις κατοικίες «ΧΑΝΙ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ» (εφαπτόμενες στην Ε.Ο. Άμφισσας-Λιδωρικίου). Αποτέλεσμα της βλάβης αυτής είναι η κατασπατάληση του νερού της πηγής «Ασπρόβρυσης» και όμοια ως ανωτέρω η συνεχή λειτουργία των γεωτρήσεων που παροχετεύονται στην εν λόγω δεξαμενή.

Επιπρόσθετα δε σας γνωρίζω ότι πλέον και ύστερα από τις συνεχιζόμενες διακοπές νερού εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι μόλυνσης του δικτύου υδροδότησης του οικισμού Χάνι Καρανάσου.

Γ) Διαρροές νερού επίσης παρατηρούνται σε φρεάτια βανών που βρίσκονται πλησίον της οικίας Νικολάου Γ.Καρανάσου και Ρήγα Απ.Ρήγα.

 1. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Είναι γνωστό στην δημοτική αρχή ότι ύστερα από βλάβη υπογείου καλωδίου της γεώτρησης στη θέση «Παναγία» ο κεντρικός αγωγός ρεύματος έχει αντικατασταθεί «πρόχειρα» με επιφανειακό αγωγό χωρίς κανένα μέσο προστασίας με αποτέλεσμα πλέον των τριών ετών να εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι σε βάρος των διερχομένων και των πλησιέστερων στο σημείο κατοίκων.  Το γεγονός αυτό έχει υποδειχθεί με αυτοψία στον τότε αντιδήμαρχο κ. Κ. Υφαντή καθώς και σε μηχανικούς του Δήμου.

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Από τα τέλη Απριλίου έχει ζητηθεί η συνδρομή του Δήμου με την διάθεση της υδροφόρας και η οποία διαθέτει αντλία & μάνικα εκτόξευσης νερού υπό πίεση για τον καθαρισμό των δεξαμενών χωρίς και αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόσφατα εγκαταστάθηκε από τον Δήμο στην Κοινότητά μας σύστημα ασύρματης τηλεμετρίας για την παρακολούθηση, με χρήση του διαδικτύου, της στάθμης δεξαμενών και της λειτουργίας αντλιοστασίων. Και εδώ πάλι με λύπη μας διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο εν λόγω εξοπλισμός λειτουργεί μόνο για την παρακολούθηση του τμήματος που αφορά την απρόσκοπτη υδροδότηση των φυλακών και ότι δεν έχει συνδεθεί σε καμία δεξαμενή ή γεώτρηση που υδροδοτεί τον οικισμό μας σύμφωνα με τα όσα αρχικά είχαν σχεδιαστεί και προκειμένου ο Δήμος να παρεμβαίνει και να προλαμβάνει τις διακοπές υδροδότησης.

6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τέλος όπως γνωρίζετε η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων υδροδότησης τόσο του οικισμού μας όσο και των φυλακών χρήζει της καθημερινής επιτήρησης και παρακολούθησης ειδικά και αναγκαία τους καλοκαιρινούς μήνες. Γεγονός που πράττει ο δήμος με την ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε όργανό του. Όμως και εδώ παρατηρούμε ότι το εν λόγω άτομο εκτελεί και άλλα καθήκοντα με αποτέλεσμα πολλές φορές πραγματικά να αδυνατεί να παρέμβει σε κάθε ανάγκη μας αφού μπορεί να βρίσκεται σε ορεινές κοινότητες της Δ.Ε. Βαρδουσίων ή της Δ.Ε. Ευπαλίου.

Κύριε Δήμαρχε,

Αντιλαμβάνεστε ότι το εν λόγω πρόβλημα έχει αγγίξει πλέον τα όριά του και ότι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν ακόμη και σε βάρος των κατοίκων του οικισμού μας είναι πλέον ορατοί.

Για το λόγω αυτό σας παρακαλώ όπως άμεσα προγραμματίσετε επίσκεψη-αυτοψία στην τοπική μας Κοινότητα προκειμένου και ο ίδιος να διαπιστώσετε τα ανωτέρω και όπως μεριμνήσετε για την επίλυση αυτών καθώς ήδη διανύουμε την θερμή καλοκαιρινή περίοδο.

                                                           Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας                                                                                         Μανιτάρας Θεοχάρης       

 

             

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 6/13-07-17 έγγραφό του προς το Δήμο Λιδωρικίου σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στην υδροδότηση της τοπικής μας Κοινότητας και ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα έχει αποκατασταθεί μόνο η βλάβη στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από την Λίμνη Μόρνου καθώς και η λειτουργία των γεωτρήσεων.
Στην συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν το λόγο κάτοικοι της Τοπικής μας Κοινότητας οι οποίοι εξέφρασαν την διαμαρτυρία και αγανάκτησή τους για την μη αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έκανε έλαβε υπόψη του:
• Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.
• Το αριθ. 6/13-07-17 έγγραφο του Προέδρου προς το Δήμο Λιδωρικίου.
• Την κοινωνική αναστάτωση και τις αντιδράσεις των κατοίκων όπως αυτές εκφράστηκαν προφορικά και ενυπόγραφα στο Τοπικό μας Συμβούλιο (βλ. συνημμένες υπογραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού).

 • Το γεγονός ότι τα προβλήματα στην υδροδότηση εγκυμονούν κινδύνους σε βάρος της δημόσιας υγείας, και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Η ανοχή στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να επιλύσει ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας και άπτονται της δημόσιας υγείας δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί.
Καλούμε τον κ. Δήμαρχο και κάθε αρμόδιο της Δημοτικής Αρχής όπως ενός ΠΕΝΤΕ (5) ημερών να μεριμνήσουν για:

 • Την αποστολή τεχνικού συνεργείου στην κοινότητά μας για την αποκατάσταση των διαρροών στα δίκτυα υδροδότησής μας.
  • Να αποκατασταθεί η λειτουργία του παλαιού διυλιστηρίου και να γίνει το ετήσιο SERVICE στο νέο από την κατασκευάστρια εταιρεία προκειμένου να μας χορηγηθεί βεβαίωση καλής-ασφαλούς λειτουργίας τους.
  • Να διατεθεί το βυτιοφόρο όχημα του δήμου για το καθαρισμό της δεξαμενής αδιύλιστου νερού όπου παρατηρείται συγκέντρωση λάσπης.
  • Να αποκατασταθεί η ασφαλής ηλεκτροδότηση στην γεώτρηση στην θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ».
  • Να εξασφαλιστεί η καθημερινή επιτήρηση της λειτουργίας των χλωριωτών του διυλιστηρίου από τον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο Δήμος καθώς αυτό δεν επιτυγχάνεται σήμερα.
 • Να χορηγηθούν αντίγραφα των αποτελεσμάτων πρόσφατων αναλύσεων νερού της Τοπικής μας Κοινότητας καθώς δεν έχουμε λάβει γνώση ούτε έχουμε ενημερωθεί για την λήψη δειγμάτων.
 • Να συνδεθούν στο σύστημα τηλεμετρίας οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις υδροδότησης της Τοπικής μας Κοινότητας προκειμένου να προλαμβάνονται οι διακοπές υδροδότησης.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία το τοπικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η παρούσα απόφαση μαζί με αριθ. 6/13-07-17 έγγραφο του Προέδρου προς το Δήμο Λιδωρικίου να κοινοποιηθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης καθώς και στον κ.Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό 2/2017

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Τα Μέλη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχασε τη μάχη με τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας

η Δημοτική Αρχή Δωρίδας.

Το μοντέλο διοίκησης που έχει επιβάλει η δημοτική αρχή Καπεντζώνη στη Δωρίδα, απέτυχε παντελώς.

Καθημερινά όλο και περισσότεροι πολίτες της Δωρίδας, διαπιστώνουν ότι ο Δήμος έχει κενό διοίκησης.

Διαθέτει μια δημοτική αρχή, κατώτερη των περιστάσεων, η οποία προέκυψε από τη συγκυριακή συγκόλληση φιλόδοξων πολιτευόμενων, υπό ένα δήμαρχο που ήθελε απλώς … να γίνει δήμαρχος.

Έγινε λοιπόν δήμαρχος. Και μετά ;

Μετά μοίρασε τις καρέκλες της δημοτικής εξουσίας βάσει των προεκλογικών συμφωνιών και δεσμεύσεων που είχε αναλάβει.

Το κενό διοίκησης που υπάρχει και για το οποίο τη πλήρη ευθύνη φέρει προσωπικά ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος Δωρίδος, εξηγεί και την αδυναμία της δημοτικής αρχής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας του Δήμου.

Μικρά ή μεγάλα, με λιακάδα ή χιόνι.

Τα παράπονα, κυρίως για τη διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με τη καθημερινότητα, εντείνονται και πολλαπλασιάζονται.

Και μαζί εντείνεται και πολλαπλασιάζετε και η αγανάκτηση των πολιτών της Δωρίδας, μόνιμων και ετεροδημοτών.

Παράπονα για την έλλειψη καθαριότητας και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Παράπονα για την κατάσταση των δημοτικών δρόμων, που είναι γεμάτοι λακκούβες.

Παράπονα για τις συχνές βλάβες στα δίκτυα μεταφορά νερού ύδρευσης.

Παράπονα για την αποκατάσταση έργων υποδομής.

Παράπονα για την απαράδεκτη κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.

Παράπονα … παράπονα … Παράπονα.

Και ο κ. Δήμαρχος Δωρίδας τι κάνει για όλα αυτά ;;;

Ο κ. Δήμαρχος κάνει αυτό που έκανε πάντα.

Φροντίζει για το προσωπικό του ίματζ, (image) και μεταβιβάζει την ευθύνη στους Αντιδημάρχους, ειδικούς συνεργάτες και Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

Και γιατί άλλωστε να ασχοληθεί ο κ. Δήμαρχος με τα απλά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου, όταν έχει τόσα άλλα σπουδαία θέματα με τα οποία ασχολείται όπως είναι η Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων, το Δίκτυο Δήμων με Λίμνες, ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, η Αδελφοποίηση Πόλεων και τόσα άλλα.

Και για να μην παρεξηγηθούμε, καλά, ωραία και «πιασάρικα» κ. Δήμαρχε όλα τα ανωτέρω θέματα, αλλά τελικά ποιος ασχολείται με τη διαχείριση της καθημερινότητας των δημοτών ;

Φτάσαμε στα μέσα του καλοκαιριού και τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται.

Η έλλειψη καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων, είναι εμφανής.

Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων του Δήμου, η έννοια εργάτης καθαριότητας είναι άγνωστη στα περισσότερα χωριά της Δωρίδας, εξαιρουμένου συγκεκριμένου χωριού της παραλιακής ζώνης, όπου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος … «δίνει τα ρέστα του».

Τα προβλήματα και οι βλάβες στα δίκτυα μεταφοράς νερού, στα αντλιοστάσια και της δεξαμενές συλλογής νερού ύδρευσης, πολλαπλασιάζονται. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μαλανδρίνου, όπου το ένα από τα δύο αντλιοστάσια είναι εκτός λειτουργίας και το δεύτερο, από τον περασμένο χειμώνα, παρουσιάζει συχνές βλάβες, ενώ και η δεξαμενή συλλογής νερού ύδρευσης παρουσιάζει προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το νερό για όλους τους κατοίκους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που τόσο η κατανάλωση, όσο και ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται.

Έργα υποδομής που χρειάζονται επισκευή/συντήρηση και έχουν εντοπιστεί από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι εγκαίρως έχουν ενημερώσει και εγγράφως τους αρμόδιους του Δήμου, δεν έχουν ακόμη επισκευαστεί/συντηρηθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία των δημοτών.

Σχεδόν σε όλες τις κοινότητες εκκρεμούν έργα υποδομής, συντήρησης, επισκευής, τα οποία έχουν ζητηθεί από τους κατά τόπους Προέδρους, μέσω ΣΑΤΑ, ανταποδοτικών τελών, κ.λ.π. που δικαιούνται, αλλά ο Δήμος δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς αυτούς και προς τις τοπικές κοινωνίες κατ’ επέκταση.

Καλό θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος να ζητήσει από το Δήμο να του δοθούν εγγράφως και αναλυτικά, στοιχεία που αφορούν το ποσά της ΣΑΤΑ, των ανταποδοτικών τελών, των ενοικίων και ότι άλλο ποσό δικαιούται, καθώς και αναλυτική κατάσταση των έργων που έχουν γίνει στη Τοπική τους Κοινότητα, όπως επίσης και ποια έργα εκκρεμούν.

Η αγροτική οδοποιία, παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες κυρίως των χειριστών υπαλλήλων του Δήμου, δεν έχει αποκατασταθεί και υπάρχουν πολλά χωρία που ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί γκρέιντερ.

Και αντί η πλειοψηφούσα παράταξη του Δήμου Δωρίδος να σκύψει επάνω στο πρόβλημα και να προσπαθήσει να βρει λύσεις, στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, η παράταξη του κ. Δημάρχου αποφάσισε να διαθέσει ένα χωματουργικό μηχάνημα τύπου γκρέιντερ, στο Δήμο Μεσολογγίου, για τρεις (3) μήνες, με σκοπό να βοηθήσει στη διάνοιξη δρόμων πυροπροστασίας, με το αιτιολογικό ότι ο Δήμος Δωρίδος έχει αδελφοποιηθεί με το Δήμο Μεσολογγίου και καθότι ο Δήμος Μεσολογγίου δεν έχει γκρέιντερ αλλά έχει οδηγό, ενώ ο Δήμος Δωρίδος έχει τρία γκρέιντερ αλλά μόνο έναν οδηγό, το γκρέιντερ που διατέθηκε στο Μεσολόγγι ήταν παροπλισμένο και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Πόσο γρήγορα ξεχνάτε κύριε Δήμαρχε ότι ισχυριζόσασταν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές !!!

Ισχυριζόσασταν τότε ο κ. Καπεντζώνης: «Με μεγάλη ευθύνη απέναντι στους συνδημότες ανέλαβα την διοίκηση του Δήμου Δωρίδος, με άξονα την ορθή και διαφανή διοίκηση, την οργάνωση των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών στα κοινά με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και προοπτική.».

Ο κάθε πολίτης της Δωρίδας αναρωτιέται καλοπροαίρετα:

Γιατί κύριε Δήμαρχε και κύριοι της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Δωρίδος, αντί να διαθέσετε το γκρέιντερ στο Μεσολόγγι, δεν προτείνατε στο Δήμο Μεσολογγίου να σας ενισχύσει με έναν οδηγό ώστε να καλύψετε την ανάγκες των δημοτών του Δήμου μας και στη συνέχεια και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν να διαθέτατε το γκρέιντερ στο Μεσολόγγι ;    

Ποιον και ποιους εξυπηρετεί αυτή η απόφαση κύριε Δήμαρχε ;

Οι πολίτες της Δωρίδας οφείλουν να θυμούνται τη δήλωνε ο κ. Καπεντζώνης στο προεκλογικό του φυλλάδιο κατά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές:

Δήλωνε τότε ο νυν Δήμαρχος Δωρίδος: «Από τα πιο δύσκολα στοιχήματα σε κάθε δήμο είναι η διαχείριση της καθημερινότητας. Παρά τους περιορισμένους πόρους και το μειωμένο προσωπικό, σε συνδυασμό και με το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, η δημοτική αρχή έδρασε με αποφασιστικότητα στην ύδρευση, στην αποχέτευση, στη καθαριότητα, στο δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, στην άρδευση, στις παραλίες, στις φυσικές καταστροφές».

Δυστυχώς για τον κ. Καπεντζώνη και κυρίως δυστυχώς για τους πολίτες της Δωρίδας, οι προεκλογικές εξαγγελίες του κ. Δημάρχου αποδείχτηκαν φρούδες, όπως φρούδες αποδείχτηκαν και οι δεσμεύσεις του για δημοπράτηση των τεχνικών έργων του Δήμου, τα οποία συνεχίζουν να γίνονται, στην πλειοψηφία τους, με απευθείας αναθέσεις δημάρχου.

Όσο για το κατά πόσο ο Δήμος Δωρίδος είναι υγιείς οικονομικά και δεν έχει οφειλές, καλό είναι να ερωτηθούν οι εργολάβοι δημοσίων έργων και οι προμηθευτές του Δήμου για τα χρηματικά ποσά που τους οφείλει, επίσης να ερωτηθούν οι υπάλληλοι του Δήμου για τις υπερωρίες που τους οφείλονται, όπως επίσης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων στους οποίους δεν έχει αποδοθεί για έργα το συνολικό ποσό που δικαιούνται, μέσω ΣΑΤΑ επί Δημαρχίας Καπεντζώνη.

Τέλος καλό θα είναι να ερωτηθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ. Δημάρχου, για το πώς αισθάνονται και τι νιώθουν για την νέα «μόδα» του κ. Καπεντζώνη, (πρωτοποριακή για Δημοτικό Συμβούλιο), να «αδειάζει» τους εισηγητές θεμάτων της παράταξής του προς το δημοτικό συμβούλιο, (εισηγήσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί μετά από ενδελεχή έλεγχο και έχουν ήδη λάβει την έγκριση της παράταξης του κ. Δημάρχου) και την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να φέρνει προς ψήφιση μια δίκη του, εκ διαμέτρου αντίθετη εισήγηση, απαξιώνοντας το κύρος και την προσφορά των εισηγητών και δημοτικών συμβούλων του.

Ο κ. Καπεντζώνης έχασε τη μάχη με τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, γιατί πολύ απλά αισθάνεται πιο άνετα με τα παλιά προβλήματα παρά με τις καινούργιες λύσεις. 

Λιδωρίκι 18 Ιουλίου 2017

                             

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ 

                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έφυγε σήμερα τα ξημερώματα ένας μεγάλος άνδρας της πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Η απώλεια του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, μας γεμίζει θλίψη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε από του πρωταγωνιστές της σύχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου μας και η τελευταία μεγάλη προσωπικότητα της πολιτικής σκηνής.

Έζησε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την νεότερη ιστορία της χώρας.

Αποτέλεσε ορόσημο για τη πολιτική ζωή της σύγχρονης Ελλάδας και για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπηρέτησε την Πατρίδα αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον πολιτικό βίο της χώρας.  

Υπήρξε ηγετική μορφή και με την σύνεση, το ήθος και την πολιτική τόλμη που τον διέκρινε σφράγισε μία ολόκληρη εποχή, ενώ ευτύχισε να «δικαιωθεί εν ζωή», για πολλές από τις θέσεις που είχε υποστηρίξει στο πρόσφατο παρελθόν.   

Σε όλους εμάς αφήνει παρακαταθήκη τις αρχές, τις ιδέες και το πάθος για τη συμμετοχή του στα πολιτικά δρώμενα.

Αποχαιρετούμε, με σεβασμό και αγάπη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ένα πραγματικό και γνήσιο ευπατρίδη πολιτικό.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κα. Ντόρα Μπακογιάννη.

Καλό σου ταξίδι Πρόεδρε. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Νομαρχιακή Συνέλευση Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τη Δευτέρα 15 Μαΐου στο Λιδωρίκι.

Μεταξύ των παρευρισκομένων στελεχών ήταν η πρώην βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα, ο πολιτευτής Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο τέως δήμαρχος Λιδωρικίου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Δωρίδος Γιώργος Κουλούλας, ο τέως Νομάρχης Φωκίδας και δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης, οι τέως Δήμαρχοι Ευπαλίου Κώστας Τσακούμης, Γραβιάς Αθανάσιος Μανανάς, Δεσφίνας Στάθης Μαντζώρος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δωρίδος Ανδρέας Ευσταθίου, Κώστας Παλασκώνης και Παναγιώτης Ζέτος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος Δημήτρης Καραχάλιος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χαράλαμπος Κατσαρός, οι δημοτικοί σύμβουλοι Δωρίδος Ιωάννης Κρικέλας, Κώστας Κουτσούμπας, Χρήστος Γκίκας, Ιωάννης Καγιάς, Αντώνης Γιαννόπουλος, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων.

Το δελτίο τύπου της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή το κλείσιμο της αξιολόγησης, το νέο 4ο Μνημόνιο – το 2ο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ – και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκε και στη Φωκίδα, όπως σε όλη τη χώρα, Νομαρχιακή Συνέλευση μελών της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας για ενημέρωση των στελεχών του κόμματος, παρουσία του βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα.

Η Συνέλευση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο «Καλλίπολις» στο Λιδωρίκι την Δευτέρα 15/5/2017.

Τον κ. Γιόγιακα προλόγισε ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδας κ. Γιώργος Ξηρομάμος, ο οποίος και ανέγνωσε στους παρευρισκόμενους επιστολή που απέστειλε ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν ήτο δυνατόν να παρευρεθεί στην εκδήλωση.

Ακολούθησε ενδελεχής ενημέρωση από τον κ. Γιόγιακα για τα νέα μέτρα ύψους 4,9 δις ευρώ και τους δημοσιονομικούς στόχους που περιλαμβάνει το 4ο μνημόνιο και τα οποία πλήττουν όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας

Τέλος ο κ. Γιόγιακας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση της φορολογίας που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολούθως το λόγο έλαβαν κατά σειρά η τέως βουλευτής Φωκίδας κα. Ασπασία Μανδρέκα, ο πολιτευτής κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, η Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας κα. Ανθή Ματσάκη και ο Τομεάρχης Φωκίδας κ. Γρηγόρης Μπόνης και στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου του κόμματος, στην οποία αναφέρθηκαν και προβλήματα που απασχολούν τη περιοχή μας.

Από τον διάλογο φάνηκε η έντονη ανησυχία των πολιτών για την εξέλιξη τόσο των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης, όσο και για τη γενικότερη πορεία της χώρας, μετά τις παλινωδίες της κυβέρνησης και της ιδεοληπτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων.

Η προσέλευση των μελών που μετέχουν στη Νομαρχιακή Συνέλευση, ήταν μεγάλη, πράγμα του αναδεικνύει την κυβερνητική τροχιά του κόμματός μας.

Η ΝΟΔΕ Φωκίδας ευχαριστεί θερμά τόσο τον κ. Γιόγιακα, όσο και τα τοπικά στελέχη για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στον γόνιμο διάλογο.

ΝΟ.Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ: «Νομαρχιακή Συνέλευση (ΝΟ.Σ.) Φωκίδας»

Στο πλαίσιο των Νομαρχιακών Συνελεύσεων Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα, η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Φωκίδας, (ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας), συγκαλεί Νομαρχιακή Συνέλευση Στελεχών της Ν.Δ., την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ» (hotel Kallipolis), στο Λιδωρίκι.

Στη Νομαρχιακή Συνέλευση θα συζητηθούν οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις., ενώ τα τοπικά στελέχη θα ενημερωθούν για τις θέσεις και τη γενικότερη στάση του κόμματος.

Προσκεκλημένος στη Νομαρχιακή Συνέλευση (ΝΟ.Σ.), θα είναι ο Βουλευτής Θεσπρωτίας της Ν.Δ. κ. Βασίλειος Γιόγιακας.

Καλούνται τα μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης να προσέλθουν, ως ανωτέρω

ΝΟ.Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

« Newer Posts - Older Posts »

Kατηγορίες