imagesCAXNX4SW

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος, συνεδριάζει τη Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 19:00 στο Λιδωρίκι με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                  

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου μας στην Επιτροπή παρακολούθησης του  Διετούς Προγράμματος Δράσης  2016 – 2017  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δωρικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δωρικού Δωρίδος «Η Αγία Παρασκευή».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
 3. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο πάρκο Παραλίας Σεργούλας στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2016.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 24 MWτης εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στις θέσεις ΄΄Μόρνος΄΄ (16MW) και ΄΄Λαυριά΄΄ (8 MW) του Δήμου Δωρίδος στο Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 5. Προμήθεια οχημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε. – Τελωνείο Πατρών) για τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 6. Είσοδος αδέσποτων – ανεπιτήρητων βοοειδών στην αστική ζώνη Λιδωρικίου – Διαπιστωτικές Πράξεις 7ης& 15ης Μαρτίου 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
 7. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων από 01.09.2014 έως 31.12.2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 8. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 9. Έγκριση 2ηςπαράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» και αριθ. μελέτης 23/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 11. Αλλαγή οφειλέτη (από Ντζελβέ Κωνσταντίνο του Νικολάου σε Παπαγιάννη Χρήστο του Φωτίου) στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 12. Αλλαγή οφειλέτη (από Παναγόπουλο Αναστάσιο του Ιωάννη σε Παναγοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου) στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Μαγάγουλης του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 13. Χαρακτηρισμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Trizonia beach hotel» ως εποχικής, για μείωση των προς το Δήμο τελών.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 14. Επιστροφή χρημάτων από τέλη ύδρευσης στον κ. Παπασούλη Κωνσταντίνο του Ιωάννη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 15. Επιστροφή χρημάτων από δικαίωμα βοσκής στον κ. Σερεντέλο Χρήστο του Θεοδώρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 16. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 17. Διαγραφή χρεών κας Σιψάκου Γιαννίτσας του Αντωνίου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος βοσκής του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 18. Διαγραφή χρεών κ. Κωνσταντέλλου Δημητρίου του Γεωργίου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών νεκροταφείου Τ.Κ. Κλήματος του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 19. Διαγραφή χρεών της θανούσας Λυμπέρη Χρυσάφως από τους βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών νεκροταφείου Τ.Κ. Κάμπου του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 20. Διαγραφή χρεών κ. Σφέτσου Νικολάου του Στυλιανού από βεβαιωτικούς καταλόγους παράβασης Κ.Ο.Κ. του Δήμου Δωρίδος.(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
 21. Επί αιτήσεως Νικολάου Θεοχάρη του Αθανασίου για τη χορήγηση αδείας διέλευσης εντός κοινοτικού – κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ Κερασιάς.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
 22. Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα Λαγαρού του Χρήστου για την κατασκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικίας του στην Τ.Κ. Μαλαμάτων με δικά του έξοδα.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Φωκίδας, του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σας καλούν στην ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνουν στην αίθουσα του ΚΕ.ΓΕ. Ευπαλίου,

στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Άνω Πλατεία) στο Ευπάλιο, την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00, με θέμα «Δυνατότητες και μέσα βελτίωσης και ανάδειξης του αγροδιατροφικού τομέα»

Ειδικότερα, η εν λόγω εκδήλωση αποβλέπει:

 1. Στην ενημέρωση αγροτών, παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και φορέων της περιοχής για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την ανάδειξη και ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα
 2. Στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα μέσα από σχήματα συνέργιας (ομάδες παραγωγών κλπ)
 3. Στην ενημέρωση για τη χρήση και αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΔΗΜ.Τ.Ο.ΔΩΡΙΔΟΣ (3)

Ανακοινώθηκε από τη Ν.ΕΦ.Ε. Φωκίδας, η σύνθεση της νέας Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής Δωρίδας Νέας Δημοκρατίας.

Την νέα ΔΗΜ.Τ.Ε. Δωρίδας Ν.Δ. απαρτίζουν, αλφαβητικά, οι κάτωθι:

ΞΗΡΟΜΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδας

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – (Δ.Ε. Ευπαλίου)

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – (Δ.Ε. Λιδωρικίου)

ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – (Δ.Ε. Τολοφώνος)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – (Δ.Ε. Ευπαλίου)

ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δ.Ε. Ευπαλίου)

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – (Δ.Ε. Τολοφώνος)

ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – (Δ.Ε. Λιδωρικίου)

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (Δ.Ε. Βαρδουσίων)

ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – (Δ.Ε. Βαρδουσίων)

Ως σύνεδροι, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγονται από τη Δωρίδα οι ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, (πρώτος σε σταυρούς στο Νομό Φωκίδας με 178 ψήφους) και ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (με 63 ψήφους).

Τέλος Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων της ΝΟΔΕ Φωκίδας, εκλέγονται από τη Δωρίδα οι ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας Αγροτικού και ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας Υποδομών και Δικτύων.

Αναρτήθηκε από: avradoridas | 10/04/2016

Έως το τέλος Ιουνίου οι φορολογικές δηλώσεις

17878567_eforia.limghandler

Παράταση δύο μηνών, μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου, παίρνει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Η απόφαση για δίμηνη παράταση (αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Απριλίου), ελήφθη λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και έγιναν αιτία να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των δηλώσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα το υπουργείο σημειώνει ότι εάν εμφανιστούν προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων (μηχανογραφικά κλπ.) η ημερομηνία αυτή θα μετακινηθεί ανάλογα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους φορολογούμενους.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, στόχος του υπουργείου είναι να υποβληθούν έγκαιρα οι δηλώσεις και για τον λόγο αυτό καθορίζεται από την αρχή διάστημα τριών μηνών για την υποβολή τους. «Επιδίωξή μας είναι να μην υπάρξουν άλλες παρατάσεις και να ολοκληρωθεί έγκαιρα όλη η διαδικασία», υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Καλεί επίσης τους φορολογούμενους να μην αφήσουν την υποχρέωσή τους αυτή για τις τελευταίες ημέρες, όπου εντοπίζονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα, αλλά και τους λογιστές – φοροτέχνες «να επιλέξουν άλλες μορφές κινητοποίησης για τα υπαρκτά προβλήματά τους». «Σε συναντήσεις με τους φορείς τους άμεσα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή ολοκλήρωση των δηλώσεων», καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών.

misthoiSintakseisDimosio

Σημαντικές μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών στο σύνολο των αποδοχών τους

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, βάσει του σχεδίου νόμου από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι εισφορές για την κύρια σύνταξη θα επιβάλλονται επί πάσης φύσεως εισοδήματα και όχι μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος των 140 ευρώ όπως ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε μείωση τω μισθών της τάξης του 7% ή περίπου 40 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο για κάθε δημόσιο υπάλληλο.

Παράλληλα, οι υπάλληλοι αυτοί όταν βγουν στη σύνταξη θα δουν μειωμένες έως και 30%τις αποδοχές τους λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού αλλά και των σημαντικά μικρότερων ποσοστών αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ασφαλιστικού, θα υπολογίζονται με βάση όσα ίσχυαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Όσοι αποχωρήσουν την επομένη θα υποστούν όλες τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, δηλαδή θα λαμβάνουν την εθνική σύνταξη 384 ευρώ μετά τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και την ανταποδοτική που θα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης.

H μεγάλη ανατροπή στο ύψος των μελλοντικών συντάξεων, έγκειται στο γεγονός ότι για να υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κάθολη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

ΔΗΜ.Τ.Ο.ΔΩΡΙΔΟΣ (4)ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. θα διεξαχθούν, πανελλαδικά, οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπων, (συνέδρων), στο 10ο Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν:

Α. Για την ΔΗΜ.Τ.Ο. Δελφών, στα Γραφεία της ΝΟΔΕ Φωκίδας (Αθανασοπούλου 3) Άμφισσα

Β. Για την ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδος, στο Ξενοδοχείο «Καλλίπολις», Λιδωρίκι.

Επίσης την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 θα διεξαχθούν, πανελλαδικά,  οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των ΝΟΔΕ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Δράσης της ΝΟΔΕ Φωκίδας, θα διεξαχθούν στα Γραφεία της ΝΟΔΕ Φωκίδας, (Αθανασοπούλου 3) Άμφισσα.

Για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων, με απόφασή της η Ν.ΕΦ.Ε. Φωκίδας αποφάσισε τη διεύρυνση του ωραρίου ψηφοφορίας από ώρα 11:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.

Για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο., μελών ΔΗΜ.Τ.Ε., Αντιπροσώπων (Συνέδρων), Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Δράσης ΝΟΔΕ, έχουν κατατεθεί οι παρακάτω υποψηφιότητες:

Α. ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΕΛΦΩΝ

Α1. Υποψήφιοι Πρόεδροι ΔΗΜΤ.Ο. ΔΕΛΦΩΝ

ΘΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αθανασίου
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου

Α2. Υποψήφια Μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ

ΒΑΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (Δήμος Άμφισσας)
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου(Δήμος Άμφισσας)
ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη (Δήμος Παρνασσού)
ΘΕΟΧΑΡΗ-ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ του Πέτρου (Δ. Γαλαξιδίου)
ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία (Δήμος Δελφών)
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δρόσου (Δήμος Ιτέας)
ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου (Δήμος Άμφισσας)
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου (Δήμος Γραβιάς)
ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου (Δήμος Παρνασσού)
ΛΟΥΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (Δήμος Άμφισσας)
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (Δήμος Ιτέας)
ΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Σωτηρίου (Δήμος Ιτέας)
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Δ. Καλλιέων)
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ευθυμίου (Δήμος Άμφισσας)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Ηλία (Δήμος Δεσφίνας)
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αθανασίου (Δήμος Δελφών)
ΣΑΜΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Χαραλάμπους (Δήμος Δεσφίνας)
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευθυμίου (Δήμος Ιτέας)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου (Δήμος Δεσφίνας)
ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του Κωνσταντίνου (Δήμος Άμφισσας)
ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΠΑΝΟΣ του Δημητρίου (Δήμος Γαλαξειδίου)
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου (Δήμος Γραβιάς)

Β. ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΩΡΙΔΟΣ

Β1. Υποψήφιοι Πρόεδροι ΔΗΜΤ.Ο. ΔΩΡΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΜΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

Β2. Υποψήφια Μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε. ΔΩΡΙΔΟΣ

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη (Δήμος Ευπαλίου)
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου (Δήμος Λιδωρικίου)
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου(Δήμος Τολοφώνος)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη (Δήμος Ευπαλίου)
ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου (Δήμος Ευπαλίου)
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (Δήμος Τολοφώνος)
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (Δήμος Λιδωρικίου)
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία (Δήμος Βαρδουσίων)
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Βασιλείου (Δήμος Βαρδουσίων)

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΣΥΝΕΔΡΟΙ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Γ1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου
ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
ΘΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αθανασίου
ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευθυμίου
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Αλεξίου

Γ2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ζαφειρίου
ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δρόσου
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του Κωνσταντίνου
ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Δ1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη

Δ2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Αλεξίου

Δ3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου

Δ4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δρόσου
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευθυμίου

Δ5. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

Δ6. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
ΓΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου

Δ7. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ηλία

Δ8. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευθυμίου

Δ9. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΛΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Νικολάου

Δ9. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Α. Για την εκλογή Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο., μελών ΔΗΜ.Τ.Ε., καθώς και των αντιπροσώπων (συνέδρων) για το Εθνικό Συνέδριο, δικαίωμα εκλέγειν σε κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση έχουν:

Α1. Τα παλαιά μέλη του κόμματος που επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα και ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Α2. Τα νέα μέλη του κόμματος που εγγράφηκαν σ’ αυτό και ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Α3. Τα παλαιά μέλη του κόμματος που δεν συμμετείχαν μεν στην εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αλλά επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα, έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας επαναβεβαίωσης που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος www.nd.gr και κατέβαλαν την χρηματική συνδρομή των τριών ευρώ (€ 3) στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτήν.
Α4. Τα νέα μέλη του κόμματος που εγγράφηκαν σ’ αυτό έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής νέου μέλους που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος www.nd.gr και κατέβαλαν την χρηματική συνδρομή των τριών ευρώ (€ 3) στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτήν.

Α5. Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, ο οποίος έχει συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του κόμματος.

 Β. Για την εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης, δικαίωμα εκλέγειν σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση έχουν μόνον τα μέλη κάθε Θεματικού Τομέα Δράσης και μόνον για τον Υπεύθυνο του Τομέα στον οποίο ανήκουν, τα οποία είναι γραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που έχει συνταχθεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του κόμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση μίας (1) αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδος, καθώς και της κατάθεσης ίσου με τις εκλόγιμες θέσεις, αριθμού υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. Δωρίδος, με απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. στη ΔΗΜ.Τ.Ο. Δωρίδος, θα διεξαχθούν εκλογές, μόνο για την ανάδειξη Αντιπροσώπων-(Συνέδρων) για το Εθνικό Συνέδριο του κόμματος.

Ν.ΕΦ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

959267_poamedfΠροβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία δίνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις, με την Metron Analysis να κάνει λόγο για διαφορά 4,3 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΠΑΜΑΚ να ανοίγει ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» στο 6,5%. Συγκεκριμένα:

Διευρυμένο προβάδισμα της ΝΔ προκύπτει από την καινούργια  πανελλαδική δημοσκόπηση της Μetron Analysis για την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.   Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προπορεύεται με 23,7% και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 19,4%, Χρυσή Αυγή 5,1%, ΚΚΕ 4,7% , Δημοκρατική Συμπαράταξη 4,2%, Ένωση Κεντρώων 3,7%.   Στην ίδια δημοσκόπηση, με ποσοστά κάτω από το όριο εισόδου στην Βουλή εμφανίζονται  ΠΟΤΑΜΙ και ΑΝΕΛ με 2,2% . Τα σκήπτρα της δημοτικότητας στην δημοσκόπηση αυτή κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 50% θετικές γνώμες και 48% αρνητικές ενώ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 65% αρνητικές και 35 % θετικές. Μπροστά και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, βρίσκεται ο Κ. Μητσοτάκης με 22% έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα. Τον Ιανουάριο η εικόνα εμφάνιζε για τον Τσίπρα 22% και τον Μητσοτάκη 20%.

Μια δεύτερη δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που παρουσιάστηκε απόψε από τον ΣΚΑΙ δείχνει ακόμη πιο ανατρεπτικά αποτελέσματα για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.   Με 6,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται πρώτο με 24% ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 17,5%. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή με 6% , τέταρτο το ΚΚΕ με 5,5% ενώ εκτός «δημοσκοπικής Βουλής» μένουν το Ποτάμι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που συγκεντρώνουν 2 και 2,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.   Παρόλο που Ένωση Κεντρώων και Δημοκρατική Συμπαράσταση ισοψηφούν στην πέμπτη θέση με 4,5%, πρώτος σε δημοτικότητα πολιτικός ηγέτης προκρίνεται ο Βασίλης Λεβέντης, με το 27% των ερωτηθέντων να έχει θετική ή πολύ θετική άποψη για αυτόν. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,5% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων, συγκεντρώνοντας 23%.   Δυσαρεστημένη από τις επιδόσεις της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι όχι μόνο η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατά 87% αλλά ακόμα και η ίδια η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 74%.   Εξίσου απαισιόδοξη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη και ως προς την οικονομική προοπτική της χώρας, με το 80,5% να μην πιστεύει πως η κυβέρνηση θα καταφέρει να βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο μέχρι το τέλος της τετραετίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-πρόσκληση-Δωρ.Αδελφ.σωστή

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (3)

Το Δ.Σ του σωματείου εργαζομένων του Γ.Ν Άμφισσας & Κ.Υ , μετά την συνάντηση της 19ης Φεβρουαρίου 2016, φορέων του νομού με τον υφυπουργό υγείας κ. Πολάκη, στην οποία συμμετείχε , καμία ουσιαστική δέσμευση από πλευράς υπουργείου δεν αποκομίσαμε , σχετικά με την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που ταλανίζουν το Γ.Ν Άμφισσας.
Επίσης η απαξιωτική συμπεριφορά που τύχαμε κατά την προσπάθεια επίδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας στην Βουλή των Ελλήνων μαζί με φορείς του νομού ,( υπήρξε άρνηση από πλευράς προεδρείου της Βουλής να δεχτεί αντιπροσωπεία για να επιδώσει το ψήφισμα, ) επιβεβαιώνει την αρχική μας σκέψη, ότι δεν υπάρχει ειλικρινής διάθεση για την επίλυση των προβλημάτων του Γ.Ν Άμφισσας.
Επειδή η παροχή υγείας είναι κοινωνικό αγαθό , που το κράτος πρέπει να παρέχει και ο πολίτης να απολαμβάνει άμεσα χωρίς ταλαιπωρία , δωρεάν , κάτι το οποίο πλέον δεν ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Ν Άμφισσας, καλούμε στις 3/3/2016 και ώρα 12:00 μβ, στο γραφείο του σωματείου, εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Δελφών , τον Δήμο Δωρίδας , τους ιατρούς, το εργατικό κέντρο Φωκίδας , προκειμένου από κοινού να συγκροτήσουμε επιτροπή αγώνα , με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων των δομών υγείας του νομού , και την οργάνωση δράσεων για την επίλυσή τους.

imagesCAXNX4SW

Με τα ακόλουθα δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας.

1. Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Αποδοχή εξοπλισμού-οχήματος από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α Α.Ε. προς τον Δήμο μας και ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή αυτού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

3. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου (Τ.Κ. Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστηρακίου)» και αριθ. μελέτης 16/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον περίβολο του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» από ιδιώτη – αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)

7. Εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» από ιδιώτη – αιτιολόγηση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)

8. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

9. Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

10. Ψήφισμα για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

11. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του Δημάρχου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

12. Ορισμός Δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση ενώπιον του 7ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ανάκληση Πράξης αρ. 85 του Επιτρόπου), της υπόθεσης «εργασίες για την αδειοδότηση των φακέλων υποβληθέντων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού στα διοικητικά όρια του Δήμου Δωρίδος», σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ. 3, του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών κοιμητηρίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων, μετά από προτάσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

14. Πρόταση συνεργασίας για τους Δήμους Δελφών, Δωρίδος, Αμφίκλειας–Ελάτειας, Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

Older Posts »

Kατηγορίες