Ασπασία Μανδρέκα,

τ. Βουλευτής Φωκίδας – Δικηγόρος.

Προς

τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,

Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

Άμφισσα 14 Μαρτίου 2018.

Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,

Α. Είναι γνωστό ότι ο ποταμός Μόρνος αποτελεί τον κύριο υδροδότη ακατέργαστου – αδιύλιστου ύδατος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, προκειμένου αυτή να καλύψει τις ανάγκες νερού των περιοχών αρμοδιότητάς της και κυρίως το λεκανοπέδιο της Αττικής.

O Μόρνος πηγάζει στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δελφών, στην οποία ανήκει και μέρος της λεκάνης απορροής του ποταμού, ενώ ο ταμιευτήρας του βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Δωρίδας όπου δημιουργήθηκε με την κατασκευή τεχνητού φράγματος.

Το συγκεκριμένο, δε, έργο ξεκίνησε το Μάιο του 1969 και ολοκληρώθηκε το 1979, ενώ, ξεκίνησε να λειτουργεί το έτος 1980.

Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι το αναφερόμενο φράγμα, που έκοψε ουσιαστικά στα δύο την ορεινή Δωρίδα, ώστε να δημιουργηθεί ο ταμιευτήρας, αποτελεί το ψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης, ενώ το νερό του φτάνει στην Αθήνα διαμέσου του υδραγωγείου του Μόρνου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υδραγωγείο της Ευρώπης.

Μπορεί να θεωρηθεί, λοιπόν, αυτονόητη, η τεράστια προσφορά και των δύο Δήμων της Φωκίδας, (Δελφών και Δωρίδας), αφού από τον ποταμό Μόρνο και τον ταμιευτήρα αυτού υδροδοτείται ο μισός και πλέον πληθυσμός της Ελλάδας.

Επίσης, είναι γνωστό σε όλους ότι η Λίμνη του Μόρνου κληροδοτεί στον τόπο μας μεγάλες δυσκολίες και δεσμεύσεις που προκύπτουν τόσο από την κατασκευή του φράγματος, όσο και από το καθεστώς προστασίας που έχει επιβληθεί περιμετρικά της τεχνητής λίμνης.

Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς, εξ αυτού και μόνο του λόγου, να έχουν διαμορφωθεί από την Πολιτεία εκείνες οι προϋποθέσεις που θα στήριζαν δυναμικές για τους Δήμους μας. Το τελευταίο, όμως, δεν συμβαίνει, παρότι μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει πάγιο

αίτημα της τοπικής κοινωνίας να χορηγηθούν από την Ελληνική Πολιτεία και στους δύο Δήμους «αντισταθμιστικά» οφέλη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω, αφού έχει σημασία για τη συνέχεια, ότι κανένα δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Δωρίδας δεν υδρεύεται από την ΕΥΔΑΠ. Αντίθετα στο Δήμο Δελφών παρέχεται από την ΕΥΔΑΠ ανεπεξέργαστο, (αδιύλιστο), νερό από το υδραγωγείο Μόρνου – Αθηνών, στις εγκαταστάσεις των Ταχυδιυλιστηρίων που διαθέτει ο ίδιος Δήμος στην Άμφισσα και τη Δεσφίνα, μέσω των οποίων υδρεύονται δημοτικά διαμερίσματα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό μας, Α’ και Β’ βαθμού, διαχρονικά, εξέφρασε την άποψη του συνόλου των πολιτών ότι, δηλαδή, το νερό, αυτό το τόσο σημαντικό για τη ζωή αγαθό, ανήκει στη Φωκίδα, και σταθερά επεδίωξε τη χορήγηση αντισταθμιστικών οφελών για την περιοχή.

Ειδικότερα, όμως, και σε σχέση με το Δήμο Δελφών, σημειώνω ότι τόσο η παρούσα Δημοτική Αρχή, όσο και οι προηγούμενες, σταθερά ελάμβαναν αποφάσεις περί μη καταβολής προς την ΕΥΔΑΠ, (σήμερα Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ), των ποσών των λογαριασμών των σχετικών με την αγορά του ανεπεξέργαστου ύδατος με χρέωση του αντίστοιχου κόστους αυτού.

Με τον τρόπο αυτό, το έτος 2013, το συνολικό «χρέος» του Δήμου Δελφών, από οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ για την ανωτέρω αιτία, ανερχόταν στο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου. Οι οφειλές αυτές, μάλιστα, είχαν βεβαιωθεί και δικαστικά με αμετάκλητες αποφάσεις, υπέρ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Όμως, την 11η-9-2013, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ι. Μιχελάκης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 802/171 Τροπολογία στο συζητούμενο, κατά το χρόνο εκείνο, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία, αφού υπερψηφίσθηκε, αποτέλεσε το άρθρο 52 του Νόμου 4186/10-9-2013, (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013), «περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου ο Δήμος Δελφών, μεταξύ άλλων Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ, αποδεσμεύτηκε εξολοκλήρου, από τις οφειλές του προς την ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι οι ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές μέχρι την 31η-1-2012 εξοφλήθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ οι οφειλές του από 1-2-2013 έως και 31-7-2013 παρακρατήθηκαν από τους ΚΑΠ.

Καθίσταται, σαφές, ότι με την ανωτέρω Τροπολογία – Νομοθετική Ρύθμιση δόθηκε μια «πολιτική» λύση για τις οφειλές του Δήμου Δελφών προς την ΕΥΔΑΠ μέχρι του προαναφερθέντος χρονικού σημείου.

Το γεγονός αυτό, ο καθένας καταλαβαίνει, πόσο σημαντικό ήταν, δεδομένου ότι ο Δήμος Δελφών απαλλάχθηκε από την οφειλή του υπέρογκου ποσού των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, το πρόβλημα, δεν λύθηκε και για το μέλλον…

Συνεχίστηκαν, λοιπόν, οι επιδιώξεις με γνώμονα την πάγια θέση της τοπικής κοινωνίας και των αιρετών, σχετικά με το ότι η Κεντρική Κυβέρνηση οφείλει σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να μετουσιώσουν σε πράξη το πολύχρονο αίτημα των δύο Δήμων της Φωκίδας για αντισταθμιστικά οφέλη από τη λίμνη του Μόρνου.

Εξάλλου, κατά τη μικρή μου κοινοβουλευτική θητεία, (2012-2014), φρόντισα να προωθηθεί το ζήτημα αυτό, τόσο στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκτός από τις προσωπικές συνεργασίες που είχα με την πολιτική ηγεσία των ανωτέρω Υπουργείων, είχα προβεί και στην κατάθεση των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5044/20-12-2013 και 5066/21-1-2014 Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων με τίτλο: «Αντισταθμιστικά οφέλη από τη Λίμνη του Μόρνου: Το ανεκπλήρωτο χρέος της Ελληνικής Πολιτείας».

Θα πρέπει να αναφέρω ότι το θέμα είχαν αντιμετωπίσει με θετικό τρόπο οι τότε Υπουργοί. Εγγράφως, μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μιχελάκης, με το υπ’ αριθμ. 2634/13-1-2014 έγγραφό του, μού απάντησε ότι: «το εν λόγω ζήτημα χρήζει περαιτέρω εξέτασης και από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Εσωτερικών, προκειμένου να διερευνηθεί το αίτημα, (π.χ σκοπιμότητα καταβολής αντισταθμιστικού οφέλους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε, λόγω της διάθεσης σε αυτή ακατέργαστου νερού μέσω των πηγών των Δήμων Δωρίδας και Δελφών, στοιχεία αναφορικά με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος του Νομού Φωκίδας, τρόπος διάθεσης του εν λόγω οφέλους, κ.λ.π)».

Γίνεται αντιληπτό ότι τότε είχε ανοίξει μια μεγάλη «πόρτα» για το πάγιο αίτημά μας, το οποίο δεν ευοδώθηκε αφού η συγκεκριμένη Κυβέρνηση εντός ελαχίστου διαστήματος «έπεσε».

Δυστυχώς, η επόμενη Κυβέρνηση του Σύριζα δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο το αίτημα που εξακολουθεί να τίθεται από τους Δημάρχους της Φωκίδας.

Απόδειξη της αρνητικής για το εν λόγω θέμα διάθεσής της, αποτελούν οι έγγραφες απαντήσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών επί της υπ’ αριθμ. 2196/21-12-2016 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης του Βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ, κ. Θ. Φορτσάκη, με θέμα: «Αντισταθμιστικά οφέλη λίμνης Μόρνου».

Χαρακτηριστικότατη είναι η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 678/24-1-2017 απάντηση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη, ο οποίος, στην κυριολεξία, παρέθεσε αυτούσια την επιχειρηματολογία της ΕΥΔΑΠ για το θέμα. Η επιχειρηματολογία, δε, αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν οφείλεται τίποτα στην περιοχή της Φωκίδας και στους δύο Δήμους αυτής, δεδομένου ότι, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, η περιοχή έχει ωφεληθεί και αναβαθμιστεί, με πολλούς και διάφορους τρόπους, από την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου.

Για πρώτη φορά Ελληνική Κυβέρνηση, δηλαδή η σημερινή Κυβέρνηση ΣυριζΑνέλ, τοποθετήθηκε, δια των αρμοδίων Υπουργών της, τόσο αρνητικά αλλά και προκλητικά, απέναντι στο διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που άλλωστε επισήμανα τότε, με σχετικές δηλώσεις μου στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Β. Σήμερα, όμως, το ζήτημα έχει λάβει και άλλου είδους διαστάσεις, καθόσον υπάρχουν νομικές εξελίξεις για αυτό, οι οποίες φέρνουν τον Δήμο Δελφών σε εξαιρετικά δυσχερή αλλά και κατεπείγουσα κατάσταση.

Κατά τους ισχυρισμούς του Δημάρχου Δελφών, κ. Αθ. Παναγιωτόπουλου, που διαλαμβάνονται στην από 13-3-2018 Ανακοίνωσή του με τίτλο: «Απόπειρα Οικονομικού στραγγαλισμού του Δήμου Δελφών από την Ε.Υ.Δ.Α.Π – Ο Δήμος Δελφών στραγγαλίζεται οικονομικά και οδηγείται σε αναγκαστική κατάρρευση με τεράστιες συνέπειες για όλους τους δημότες του», Αναφέρεται επί λέξει:

«Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. με μια εσπευσμένη και βίαιη ενέργειά της δέσμευσε χθες Δευτέρα 12/03/2018 όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Δελφών εκβιάζοντας την εξόφληση ποσού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για χρέη που η ίδια ισχυρίζεται ότι προέρχονται από την παροχή αδιύλιστου ύδατος στο Δήμο μας που διακρίνονται σε δυο διαφορετικές περιόδους, ήτοι περίπου δυο εκατομμύρια ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 και ένα εκατομμύριο ευρώ έκτοτε και μέχρι το Μάρτιο του 2017.

Και αυτό, μολονότι και η ίδια η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν είναι βέβαιη για αυτές τις οφειλές, αφού έρχεται εκ των υστέρων (Δεκέμβριος 2017) να τα διεκδικήσει με αγωγές, ωστόσο αξιοποιεί τα προνόμια που της έχει παραχωρήσει ο νομοθέτης μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και σπεύδει να στραγγαλίσει τον Δήμο Δελφών πριν ακόμη αποφασίσουν τα δικαστήρια.

Από την πλευρά μας, ο Δήμος Δελφών έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα νομικά μέσα. Σε πολιτικό όμως επίπεδο, καταγγέλλουμε την πρωτοφανή συμπεριφορά ενός Ν.Π.Δ.Δ. όπως η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ που στραγγαλίζει επιδεικτικά έναν Δήμο και τους 30.000 δημότες του με τρόπο που δεν το πράττει ούτε και η πιο κερδοσκοπική εταιρεία απέναντι στον χειρότερο πελάτη της.

Τα προνόμια της Ε.Υ.Δ.Α.Π. που προκύπτουν από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ισχύουν εδώ και δεκαετίες, ουδέποτε όμως διανοήθηκε ποτέ καμία διοίκηση να λειτουργήσει με αυτόν τον εκβιαστικό τρόπο έναντι ενός Δήμου και ιδιαίτερα στην περιοχή της Φωκίδας που αποτελεί τον κύριο τροφοδότη νερού της ίδιας εταιρείας. Ακόμη και όταν εισέπρατταν οι παλιές διοικήσεις της Ε.Υ.Δ.Α.Π. χρήματα από το Δήμο μας, αυτό γινόταν αποκλειστικά και μόνο μετά την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και σε διαπραγμάτευση με τον Δήμο Δελφών ώστε αυτό να γίνει με τρόπο που δεν θα είναι καταστροφικός.

Επειδή το ζήτημα, επαναλαμβάνουμε, είναι καθαρά πολιτικό (η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΠΑΓΙΩΝ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως ελεγχόμενο από την κυβέρνηση) καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλους τους θεσμικούς παράγοντες να λάβουν ξεκάθαρη θέση.

Ο Δήμαρχος Δελφών

Θανάσης Παναγιωτόπουλος.»

Γ. Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και δεδομένου ότι ο Δήμαρχος Δελφών καλεί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λάβουν θέση για την κατεπείγουσα και δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μετά την επιβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναγκαστικής κατάσχεσης, ποσού 3.200.000,00 ευρώ, από την ΕΥΔΑΠ Παγίων Α.Ε και με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, θεώρησα σκόπιμο να σάς ενημερώσω για τις πλευρές του ζητήματος.

Εξάλλου, και προσωπικά, έχω εκφράσει δημόσια την άποψη ότι η Πολιτεία πρέπει και οφείλει να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να χορηγηθούν αντισταθμιστικά οφέλη και στους δύο Δήμους της Φωκίδας υπερβαίνοντας το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει.

Πρέπει τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα οριοθετούν το συνολικό πλαίσιο των σχέσεων των Δήμων μας με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε και μάλιστα άμεσα, με σκοπό να χορηγηθεί στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας η οφειλόμενη και δίκαιη ανταπόδοση για την ασύγκριτη συνεισφορά τους στο υδατικό δυναμικό της χώρας.

Σάς Ευχαριστώ θερμά.

Με τη δέουσα τιμή,

Ασπασία Μανδρέκα,

τ. Βουλευτής Φωκίδας – Δικηγόρος.

 

Advertisements

Με ανοικτή επιστολή της προς το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, η Τοπική Σύμβουλος Αρτοτίνας κα. Έφη Κάππα, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίηση της από το συνδυασμό «Δωρίδα για όλους» του Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη.

Αιτία για την απόφαση αποχώρησή της από την παράταξη του Δημάρχου Δωρίδος, σύμφωνα με την επιστολή της, είναι η κωλυσιεργία που επέδειξε, εδώ και εννέα μήνες, ο Δήμαρχος Δωρίδας στο θέμα της τουριστικής προβολής του Δήμου.

Κατηγορεί δε το Δήμαρχο Δωρίδας για συκοφαντική δυσφήμηση του προσώπου της, αναφέροντας χαρακτηριστικά  ότι προσπάθησε να τη διαβάλλει με ανυπόστατες συκοφαντίες, τη φαιδρότητα των οποίων επιφυλάσσεται να αποδείξει.

Παραθέτουμε την επιστολή-υπόμνημα της κας. Κάππα, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας και θα επανέλθουμε, σύντομα στο θέμα, με νεώτερα στοιχεία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

– Με δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού –

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες δράσεις της ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ Φωκίδας με θέμα την «Πρώιμη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού».

Οι δράσεις αυτές εξελίχθηκαν σε δύο σκέλη. Το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου, στο MOSTRA CAFE, στην παραλία της Ιτέας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα με ομιλήτρια την κα Νατάσα Ράγιου, πρώην βουλευτή και πρόεδρο του Παραρτήματος Πάτρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και κύρια εισηγήτρια την κα Μαργαρίτα Μπέμπη, γυναικολόγο – μαιευτήρα και μαστολόγο, μέλος του Τομέα Υγείας της Ν.Δ.

Στη συνέχεια, την Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Κεχαγιά της Άμφισσας, εκατό, (100), συμπολίτισσές μας, αδιακρίτως κομματικής τοποθέτησης, υποβλήθηκαν Δωρεάν σε εξέταση μαστογραφίας με την εποπτεία εξειδικευμένου ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδας, η οποία κλήθηκε και φιλοξενήθηκε από τη ΝΟΔΕ Φωκίδας.

Η συμμετοχή των γυναικών ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη προσδοκία αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο μαστογράφος μπορούσε να δεχθεί κατά ανώτατο όριο πενήντα, (50), γυναίκες κάθε ημέρα και συνολικά εκατό, (100), γυναίκες για τις δύο ημέρες της παραμονής του στην Άμφισσα.

Ευχή μας είναι, πολύ σύντομα, η κινητή μονάδα να είναι και πάλι στην περιοχή με στόχο να εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερες γυναίκες.

Η ΝΟΔΕ Φωκίδας ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για τη θετική ανταπόκρισή της στο αίτημα να προσφέρει και στις γυναίκες της Φωκίδας το πολύτιμο δώρο της πρόληψης καθώς και το προσωπικό της κινητής μονάδας για τη συνδρομή του.

Εξάλλου, η ΝΟΔΕ Φωκίδας ευχαριστεί θερμά όλους αυτούς που στήριξαν υλικά τις ανωτέρω δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και κάλυψαν τα λειτουργικά έξοδα της κινητής μονάδας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, Ευχαριστούμε θερμά τους δύο «Μεγάλους Χορηγούς» μας, ήτοι:

1) την Εταιρεία «ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», και

2) την Εταιρεία «Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε».

Επίσης Ευχαριστούμε τους «Υποστηρικτές» των δράσεων μας, ήτοι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Δήμο Δελφών,

MOSTRA CAFE, Ιτέα,

Ξενοδοχείο ΛΗΤΩ, Δελφοί,

Ευστάθιο Καραγκούνη – ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ,

ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ, Γραφικές Τέχνες, Άμφισσα,

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 1829, Άμφισσα,

Ανδρέα Καϊμάρα – ΣΕΗΟΣ, Ιτέα,

Ευθύμιο Στοφόρο – ΝΑΥΣΙΚΑ HOTEL, Ιτέα,

Νικόλαο Βορριά – SUPER MARKET ΒΟΡΡΙΑΣ,

ΜΩΛΟΣ CAFE, Ιτέα,

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Πολύδροσο,

Νικόλαο Ντρισπιώτη, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Ιτέα,

Γεώργιο Γαζή, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Άμφισσα,

Βασίλειο Αυγερινό, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, Άμφισσα,

Ιωάννη Βασιλείου, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Κίρρα,

Ιωάννα Χαρδαλούπα, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, Ιτέα,

ΕΛΜΑΛΗΣ HOME STORES, Ιτέα,

Χαράλαμπο Σουλτάνη – ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ CAFÉ, Δεσφίνα.

Τέλος, Ευχαριστούμε για την στήριξη αλλά και τα θερμά τους λόγια για τις δράσεις μας, που εκφράστηκαν με γραπτές Επιστολές, τούς κυρίους Λευτέρη Αυγενάκη, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ, Στέλιο Κονταδάκη, Γραμματέα Οργανωτικού της Ν.Δ και Βασίλη Οικονόμου, Τομεάρχη Υγείας της Ν.Δ.

Η ΝΟΔΕ Φωκίδας με τις συγκεκριμένες δράσεις στόχευσε στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με το θέμα της Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί, είναι σωτήρια για τη ζωή και ζητά από όλους να διαδώσουν το μήνυμα:

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.

Άμφισσα 8-2-2018

ΝΟ.Δ.Ε.  Ν.Δ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναρτήθηκε από: avradoridas | 08/02/2018

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Novartis

Οι χειρισμοί της Κυβέρνησης στην υπόθεση Novartis παραβιάζουν το Σύνταγμα και παραπέμπουν σε παρακρατικές μεθοδεύσεις, παραμερίζοντας κάθε άλλη δημόσια συζήτηση.  

Με τη στάση της αυτή η Κυβέρνηση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το Τέταρτο Μνημόνιο και τα νέα μέτρα που έχει ήδη υπογράψει.

Από την καθημερινή ζωή των πολιτών, που κάθε μέρα γίνεται δυσκολότερη.

Από τις υποχωρήσεις της στα εθνικά θέματα και ιδίως τους χειρισμούς της στο Σκοπιανό ζήτημα, που αποδοκιμάζονται πια από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων.

Προσπαθεί να διασωθεί με το μόνο που ξέρει να κάνει καλά.

Να συκοφαντεί τους πολιτικούς της αντιπάλους και να διχάζει τους πολίτες, με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που καταλύουν το κράτος Δικαίου.

Σε μια Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να φοράει κουκούλα απέναντι στους εκπροσώπους του Ελληνικού λαού.

Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργοί του οδηγούν τη χώρα σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.

Οι χειρισμοί της Κυβέρνησης στην υπόθεση Novartis σηματοδοτούν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και αποκαλύπτουν τα μέσα που θα επιστρατεύσει και τους στόχους που θα θέσει η Κυβέρνηση.

Εκλογές σε περιβάλλον λάσπης. Σκευωρίες, επιχείρηση συκοφάντησης πολιτικών αντιπάλων, απόπειρα απόσπασης της προσοχής των πολιτών πέρα από τους χειρισμούς τους στο Σκοπιανό και τα μέτρα του Μνημονίου που έρχονται στη συνέχεια.

Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις είναι ενδεικτικές και τα ερωτήματα που τίθενται είναι αμείλικτα:

 • Γιατί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετέβη στον Άρειο Πάγο και αμέσως μετά διαβιβάστηκε το πόρισμα στη Βουλή;
 • Γιατί ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη για το χειρισμό της υπόθεσης πριν πάει η δικογραφία στη Βουλή;
 • Γιατί ο κ. Κοντονής δήλωνε ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή κατ’ εντολή πρωθυπουργού, ενώ το άρθρο 86 του Συντάγματος αναφέρει ρητά ότι στην περίπτωση που αναφερθεί όνομα Υπουργού η δικογραφία διαβιβάζεται αμελλητί;
 • Γιατί μετά τη σύσκεψη ο κ. Παπαγγελόπουλος -ενώ δεν μπορούσε να γνωρίζει θεσμικά και νόμιμα το περιεχόμενο της δικογραφίας- δήλωνε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ;
 • Από που ο κ. Πολάκης γνωρίζει και δηλώνει ότι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι στελέχη της Novartis;

Η δημόσια αυτή παραδοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη ότι γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρτυρες είναι θεσμικά αδιανόητη.

Επιβεβαιώνει πλήρως ότι η Κυβέρνηση έχει, εδώ και καιρό, δημιουργήσει έναν αθέμιτο δίαυλο επικοινωνίας με δομές της Δικαιοσύνης, επιχειρώντας να στήσει μια πρωτοφανή σκευωρία.

Μετά τη δήλωση Πολάκη, η Κυβέρνηση δεν έχει πλέον κανένα άλλοθι να προστατεύει τους τάχα ανώνυμους μάρτυρες. Οι τελευταίοι οφείλουν να καταθέσουν όσα ισχυρίζονται, χωρίς κουκούλες, στη Βουλή.

 • Πως γίνεται να προαναγγέλλεται το περιεχόμενο καταθέσεων από τον Τύπο;

Εδώ και περίπου ένα χρόνο δημοσιεύματα του ελεγχόμενου από το Μέγαρο Μαξίμου Τύπου, είχαν προαναγγείλει το περιεχόμενο των καταθέσεων που δεν είχαν δοθεί ακόμη.

Ακόμη πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι ενώ η τελευταία κατάθεση δόθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα η εφημερίδα «Ντοκουμέντο», η οποία είχε ήδη κυκλοφορήσει στα περίπτερα, περιελάμβανε στο «ρεπορτάζ» της και τη συγκεκριμένη κατάθεση.

 • Γιατί κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίζονται ψευδώς ότι η εμπλοκή πολιτικών προσώπων έγινε από το FBI;

Από τα στοιχεία της δικογραφίας που στάλθηκε στη Βουλή δεν προκύπτει ότι η εμπλοκή των πολιτικών προσώπων έχει γίνει από το FBI. Όλες ανεξαιρέτως οι μαρτυρίες στις οποίες στηρίζονται οι κατηγορίες είναι ανώνυμες, δόθηκαν στην Ελλάδα και κανένας από αυτούς τους ανώνυμους μάρτυρες δεν ισχυρίζεται καν ότι μετείχε σε διαδικασία χρηματισμού. Και οι τρεις υποστηρίζουν ότι «άκουσαν», «τους είπαν», «υποθέτουν».

Οι χειρισμοί της Κυβέρνησης παραβιάζουν το Σύνταγμα και παραπέμπουν σε παρακρατικές μεθοδεύσεις. Διότι προδίδουν σκευωρία. Και διότι από τα στοιχεία της δικογραφίας που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, δεν προκύπτει κανένα συγκεκριμένο αντικειμενικό εύρημα (λογαριασμοί ή έγγραφα) που να δικαιολογεί τις κρίσεις της. 

Όλες οι κατηγορίες στηρίζονται σε τρεις ανώνυμες μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες δόθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πλην μιας από τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ήδη το μήνυμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αποδεικνύεται πλέον ότι ο κ. Τσίπρας είναι επικίνδυνος, όχι μόνο για την οικονομία και τα εθνικά θέματα, αλλά και την ίδια τη δημοκρατική νομιμότητα και την ανεξαρτησία των θεσμών.

Όμως σε μια Δημοκρατία -και η Ελλάδα παραμένει Δημοκρατική Πολιτεία- καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει καθεστώς. Ο ελληνικός λαός παραμένει κυρίαρχος. Και το Σύνταγμα είναι ασπίδα νομιμότητας και ομαλότητας. Και όσοι μετέχουν σε αυτή τη βρώμικη επιχείρηση, να ξέρουν ότι θα λογοδοτήσουν σύντομα ενώπιον του ελληνικού Λαού, αλλά και της ελληνικής Δικαιοσύνης. Και, όπως μας έχει διδάξει η Ιστορία αυτού του τόπου, οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι πολύ πιο ισχυροί από αυτούς που επιδιώκουν να τους υπονομεύσουν. Το Κράτος Δικαίου πάντα επιβάλλεται στο παρακράτος. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί και αυτή τη φορά.».   

Οι ισχυρισμοί της Κυβέρνησης ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει τη διαλεύκανση της υπόθεσης, είναι παντελώς αβάσιμοι και προκλητικοί.

Η Νέα Δημοκρατία από τη πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ότι απαιτεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης της Novartis.  

Διαλεύκανση όμως με κουκουλοφόρους μάρτυρες δεν γίνεται.

Η απόπειρα αποπροσανατολισμού της Κυβέρνησης θα πέσει στο κενό.

Το μόνο σκάνδαλο που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής είναι οι παρακρατικές μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης.

Δεν πρόκειται να δεχθούμε να συκοφαντείται μια ολόκληρη Παράταξη, αλλά και να σύρεται στη λάσπη ο δημόσιος βίος της χώρας από τρεις κουκουλοφόρους χωρίς ονοματεπώνυμο, τους οποίους μάλιστα η Κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τους γνωρίζει.

Όλα λοιπόν να έρθουν στο φως. Αλλά χωρίς κουκούλες.  

Μόλις διαβιβάστηκε η δικογραφία στη Βουλή, -παρά τα θεσμικά προβλήματα που εμφανίστηκαν και την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, η Νέα Δημοκρατία ζήτησε πρώτη από όλους να χυθεί άπλετο φως.

Λέμε ναι σε όλες τις μορφές διερεύνησης.

Και αντίστοιχα, θεωρούμε ότι θα πει και η Κυβέρνηση, ΝΑΙ σε όλες τις μορφές διερεύνησης για την υπόθεση του κ. Καμμένου, που φαίνεται πως οδηγείται στη Βουλή. Και υπάρχει ένα ερώτημα γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει. H Νέα Δημοκρατία λέει ναι σε όλα και περιμένουμε από την Κυβέρνηση, αντίστοιχα, να πει ΝΑΙ στη διαφάνεια στην υπόθεση του κ. Καμμένου.

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΩΡΙΔΟΣ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

8-2-2018

Από την Π.Ε. Φωκίδας ανακοινώνεται:

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και αυτά που προγραμματίζεται το 2018 να υλοποιηθούν, ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και τα οποία αποτελούν το τεχνικό πρόγραμμα του 2018.

Να σημειωθεί ότι η ΠΕ Φωκίδας έχει εξασφαλίσει επιπλέον ποσό 7,5 εκ ευρώ για τα έτη 2018-2020 σχετικά με έργα που αφορούν συντηρήσεις εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Αναλυτικά, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:

Στις 24/1/2018 έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη με θέμα την ολοκλήρωση των έργων του 2017, το νέο πρόγραμμα των έργων που θα καταρτισθεί και θα υλοποιηθεί το 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και την απορροφητικότητα των κονδυλίων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο  Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Φωκίδας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, κλιμάκιο τεχνικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , ο Δ/ντής του γραφείου του κ. Μπακογιάννη και ο Γενικός Διευθυντής της  Γενικής Δ/νσης   Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις περιφέρειες με την μεγαλύτερη απορροφητικότητα  το 2017 σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.

Τα τεχνικά προγράμματα που διαχειρίσθηκε η Π.Ε Φωκίδας  το 2017 είναι:

1.Στο πρόγραμμα 2015-2017 «Των συντηρήσεων του εθνικού και επαρχιακού δικτυού» ύψους 4.800.000,00   έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους  3.105.000,00 σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου  και δημοπρατούνται με ηλεκτρονική δημοπρασία  τα υπόλοιπα πέντε έργα  ύψους  1.695.000,00  τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ   του 2018. Ήδη  η Π.Ε. Φωκίδας έχει ζητήσει και έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια  έργα ύψους 7.500.000,00 για την περίοδο 2018 – 2020, που αφορούν την συντήρηση των οδικών αξόνων σε διάφορα σημεία  (επαρχιακού και εθνικού δικτύου)  τα οποία και θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά την έγκριση του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο  Οικονομίας.

2.Στο πρόγραμμα 2016 – 2017 «Αποκατάσταση τεχνικών και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.000.000,00  έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους 880.000,00  και δημοπρατείται με ηλεκτρονική δημοπρασία  το υπόλοιπο τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ   του 2018.

3.Στο πρόγραμμα 2015 – 2017 «Των εργασιών αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.770.000,00   έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους  900.000,00  και ανάλογα με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των εκτάκτων θα απορροφηθούν και τα υπόλοιπα χρήματα μέχρι την έγκριση  του νέου προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο  Οικονομίας.

Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα  τρέχουν και τα προγράμματα:

1.Της «Λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων  του μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε Φωκίδας για την περίοδο 2017-2019 ύψους 468.000,00 ευρώ.

2.Το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 066  από το οποίο εκτελείται  το έργο

 • Βελτίωση υπάρχοντος οδικού κόμβου περιοχή Γλυφάδας»  ύψους προϋπολογισμού 1.100.000,00 

και θα δημοπρατηθούν άμεσα  τα έργα

 • «Προστασία  διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» ύψους 800.000,00 ευρώ 
 • «Κατασκευή συνδετήριου  οδικού κόμβου Μαλαμάτων  Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.500.000,00 και το 
 • «Αποκατάσταση κτιρίου «Μακεδών» στην Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών» ύψους 282.000,00 ,  προγραμματική με το Δήμο Δελφών

Επίσης θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας από το εν λόγω πρόγραμμα  μετά από μελέτη του Δήμου Δελφών και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης  τα κάτωθι έργα:

 • «Αποκατάσταση διώροφου κτίσματος (πρώην Ναυτικός όμιλος)

στην Δ.Ε Γαλαξιδίου  προϋπολογισμού ύψους 280.000,00.

 • «Κέντρο εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση επικινδύνων καταστροφών»  προϋπολογισμού 50.000,00 , έχει ήδη υπογραφεί και η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων.

Για την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  ήδη η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την αγορά διατηρητέου κτηρίου στην περιοχή Ταμπάκικα της Άμφισσας και έχει εντάξει στο ανωτέρω πρόγραμμα το έργο:

 • «Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (παλιού βυρσοδεψίου) ύψους 290.000,00 ευρώ.

Από το πρόγραμμα  ΣΑΜΠ 066 και ΣΑΜΠ 366  ολοκληρώνονται και παραλαμβάνονται  οι κάτωθι μελέτες έργων :

 • «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ.5 στην περιοχή της Στρώμης (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ – προϋπολογισμός κατασκευής έργου 1.000.000,00 ευρώ
 • «Μελέτη περιφερειακού δρόμου Τρικόρφου» (προϋπολογισμός μελέτης 272.271,26 ευρώ – προϋπολογισμός κατασκευής έργου 4.500.000,00 ευρώ
 • «Μελέτη ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας Νομού Φωκίδας (προϋπολογισμός μελέτης 100.848,00 ευρώ)

Επίσης, πρόκειται να δημοπρατηθούν οι κάτωθι μελέτες που είναι ενταγμένες στα ανωτέρω προγράμματα

 • «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην εθνική οδό αρ.22 στην ορεινή περιοχή Βάριανης» (προϋπολογισμός μελέτης 135.000,00 ευρώ
 • «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων και ολισθαινόντων τμημάτων στην επ. οδό 5 στην περιοχή Γέφυρα Νταού» (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ
 • «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ.4 στην ορεινή περιοχή Ιτέας –Δεσφίνας  (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ

Από το πρόγραμμα  των «Περιφερειακών  ΚΑΠ» έχουν ενταχθεί  τα κάτωθι έργα και μελέτες που θα υλοποιηθούν από χρηματοδότηση της Περιφέρειας μετά  την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας  του Υπουργείου Πολιτισμού  του Δήμου Δελφών και της Αναπτυξιακής Φωκικής.

 • «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης Παρθεναγωγείου Γαλαξιδίου»  (προϋπολογισμός έργου 30.000,00 ευρώ)
 • «Προστασία ανάδειξη των πυρόπληκτων πτερύγων και του Βυζαντινού καθολικού της Ι. Μονής Βαρνακοβας Π.Ε Φωκίδας»(προϋπολογισμός μελέτης  60.000,00 ευρώ)
 • «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου αποκατάστασης κελιού Αθανασίου Διάκου» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  8.000,00 ευρώ)
 • Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου σχεδιασμός κόμβου δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε Φωκίδας» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  18.000,00 ευρώ)
 • «Τεχνική υποστήριξη της παλιάς Γέφυρας Μόρνου και αποκατάστασης αυτής» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  56.000,00 ευρώ)
 • «Σύμβουλος για την ωρίμανση  υλοποίησης  του έργου υδραυλική μελέτη εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στον ελαιώνα της Άμφισσας» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  30.000,00 ευρώ)

Από το προγράμματα  της Π.Ε. Φωκίδας  «ΚΑΠ, ΚΑΠ/ΣΑΕΠ066, Τόκοι, Διάφοροι φορείς, Ίδιοι πόροι  συνολικού  προϋπολογισμού ύψους  1.245.166,01 εκτελούνται ήδη έργα ύψους 255.832,00 ευρώ , προτείνεται να δε ενταχθούν για το 2018 και να εγκριθούν από το περιφερειακό συμβούλιο στις 29/1/2018  τα κάτωθι  έργα συνολικού προϋπολογισμού  989.334,58 ευρώ:

 • «Αποκατάσταση ζημιών και διαγράμμισης εθνικού δικτύου Άμφισσας –Ιτέας» προϋπολογισμού  126.000,00.ευρώ
 • «Αποκατάσταση ζημιών ηλεκτροφωτισμού κόμβου ΚΤΕΟ» προϋπολογισμού  160.000,00. ευρώ
 • «Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων» προϋπολογισμού  21.000,00.ευρώ
 • «Γήπεδο Ευπαλίου»  προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
 • «Προμήθεια Υλικών για την επισκευή της γέφυρας Γαλαξιδίου» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ
 • « Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδο 5 Λιδορίκι- Λευκαδίτι»  προϋπολογισμού 340.000,00 ευρώ
 • « Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος κόμβου εισόδου Ιτέας»  προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ
 • «Τεχνικός σύμβουλος κόμβου ανατολικής εισόδου –εξόδου Ιτέας» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.
Αναρτήθηκε από: avradoridas | 24/01/2018

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου σας

προσκαλεί  στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας,

το Σάββατο  27  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.30μ.μ στην αίθουσα του  Δημαρχείου στο Λιδωρίκι.

Συμμετέχουν τα χορευτικά  του Συλλόγου μας!!!

Σας περιμένουμε όλους.

Το ΔΣ της Δωρικής Αδελφότητας προσκαλεί τα μέλη της σε επαναληπτική Γενική Καταστατική Συνέλευση την Τετάρτη 24.1.2018, 6:00 μμ. στη Δωρική Στέγη, εξαιτίας της έλλειψης απαρτίας που σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής 10.12.2017.

Μοναδικό θέμα της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η αναθεώρηση του Καταστατικού μας που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία, στις δράσεις και κατ΄επέκταση στο μέλλον του ιστορικού μας Συλλόγου.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, το ΔΣ προσκαλεί όλους τους Δωριείς να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας

Με Τιμή

                                                       Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας

Γιάννης Μπαλατσούρας                                                  Μαρία Ανδρίτσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος στην Άμφισσα

 

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 5.000.

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της, η ασθένεια απειλεί ολοένα και λιγότερο τη ζωή και την ποιότητα της, τόσο εξαιτίας των σημαντικών προόδων της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις,  όσο και γιατί ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.

Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

 

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο,  η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με πρόσκληση και φιλοξενία της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Φωκίδας προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

 

Στo πλαίσιο αυτού του προγράμματος η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στη Πλατεία Κεχαγιά

 Στις 5 & 6 Φεβρουαρίου 2018.

Τηλέφωνο για ραντεβού:  2265034910   ( καθημερινές 10.00 – 13.00)

Τα ραντεβού θα κλείνονται από Δευτέρα 29/1/2018 με σειρά προτεραιότητας.

 

                                              Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.

 

 • Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
 • Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
 • Η γυναίκα να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο), από 3 ημέρες πριν έως 5 ημέρες μετά.

Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

 Προσπάθειά μας είναι όλο και περισσότερες Ελληνίδες να εξετάζονται και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.

 Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.

Προβάδισμα 12 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στους πλειστηριασμούς ακινήτων, στην επίσκεψη Ερντογάν και στις προσπάθειες πώλησης πολεμοφοδίων στη Σαουδική Αραβία.
Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου με 30 μονάδες, έναντι 18 μονάδων που αποσπά η Κουμουνδούρου. Αμφότερες παρατάξεις χάνουν μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του ΠΑΜΑΚ, το Νοέμβριο. Το κυβερνών κόμμα πλήττεται από χαμηλή συσπείρωση, χάνοντας πάνω από το ένα πέμπτο των οπαδών του στην αποχή ή το λευκό.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Κίνημα Αλλαγής, με 9,5 μονάδες, κερδίζοντας έναν πόντο τον τελευταίο μήνα. Ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς συσπειρώνει τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και περισσότερους από τέσσερις στους δέκα υποστηρικτές του Ποταμιού.

Τέταρτη δύναμη είναι η Χρυσή Αυγή με 7,5% ενώ στο 6,5% ακολουθεί το ΚΚΕ. Κανένα άλλο κόμμα δεν υπερβαίνει το όριο του τρία τοις εκατό για είσοδο στη Βουλή, με την Ένωση Κεντρώων να αποσπά το 2,5% των ψήφων. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να ακολουθούν με 2%, ισοψηφώντας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Σαφώς μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα της ΝΔ στην παράσταση νίκης, καθώς περισσότεροι από 60 στους εκατό πολίτες προβλέπουν νίκη του κόμματος του Ταύρου, ενώ μόλις το 15,5% διαβλέπει νέα επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μόλις το 6% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ το 55% δηλώνει ανικανοποίητο και εκτιμά ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις.

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει ότι το εκλογικό σώμα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στα όσα διατείνεται η κυβέρνηση για τρία σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας, τους πλειστηριασμούς ακινήτων, την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας και τις προσπάθειες πώλησης πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία.

Σχετικά με τους πλειστηριασμούς, το 74,5% δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση προστατεύει την «λαϊκή κατοικία», θέση με την οποία συμφωνούν μάλιστα περισσότεροι από έξι στους δέκα ψηφοφόροι της Κουμουνδούρου.
Σε ό,τι αφορά τη Σαουδική Αραβία, το 60,5% θεωρεί ότι υπάρχουν υποψίες για σκάνδαλο, ενώ μόλις το 18,5% αντιτείνει πως δεν υποψιάζεται κάτι.
Αναφορικά με την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Αθήνα και τη Θράκη – κατά την οποία αποτυπώθηκαν διαφωνίες των δύο χωρών για τη Συνθήκη της Λωζάνης – σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι, σε ποσοστό 46,5%, πιστεύει ότι κυρίως ωφελήθηκε η Τουρκία.

Μόλις το 12% υποστηρίζει ότι κυρίως ωφελήθηκε η Ελλάδα. Το 29% απάντησε αυθόρμητα πως η επίσκεψη ήταν κερδοφόρα και για τις δύο χώρες.

Older Posts »

Kατηγορίες